Početna Prijedorski region Grad Prijedor : 120.000 KM za rad udruženja iz oblasti amaterizma u...

Grad Prijedor : 120.000 KM za rad udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi

Grad Prijedor u ovoj će godini sa 120.000 KM sufinansirati rad udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi, što je za 40.000 KM manje nego lani.
Prema podacima Gradske uprave, na području Prijedora djeluje 14 kulturno-umjetničkih društava /KUD/ i sedam udruženja u oblasti amaterizma u kulturi, a podršku iz budžeta grada u 2021. godini koja je ukupno iznosila 130.000 KM, ostvarilo je sedam KUD-ova i četiri udruženja građana.

Koordinaciono tijelo, osnovano u novembru 2018. godine i sastavljeno od predstavnika društava i udruženja u oblasti amaterizma u kulturi, čiji je cilj aktivno bavljenje problematikom amaterizma u lokalnoj zajednici, tokom 2021. godine nije se sastalo nijednom.

Informaciju o radu KUD-ova i udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi za 2021. godinu usvojili su odbornici Skupštine grada Prijedora na posljednjoj sjednici, održanoj 28. decembra, te ukazali na potrebu da se o stanju u kulturi održi tematska sjednica.

Odbornik SNSD-a Nikola Vujasinović, koji je i predsjednik Savjeta za kulturu Skupštine grada, rekao je da na tu sjednicu treba pozvati i radnike i aktiviste u kulturi, kao i predstavnike Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kako bi se sagledalo kako dalje.

Komisija za monitoring KUD-ova i udruženja u oblasti amaterizma u kulturi konstatovala je da i dalje postoji primjetan nesklad između evidencija o broju članova i onoga što proističe iz razgovora sa predstavnicima društava.

“Sva društva kao najveći problem ističu daljnje osipanje članstva, što je sada veći problem od ranije naglašavanog nedostatka novca”, navodi se u zaključcima komisije uvrštenima u informaciju predstavljenu odbornicima Skupštine grada.

Tako je broj članova u 2019. godini iznosio 2.061 aktivni i 218 pomažućih, u 2020. godini 1.758 aktivnih i 117 pomažućih, a u prošloj 1.359 aktivnih i 104 pomažuća člana.

Većina društava nije bitno poboljšala svoje materijalno stanje, nekoliko većih su u boljem položaju, ali ni kod njih se stanje ne može ocijeniti kao naročito dobro.

“Uprkos visokom iznosu sredstava koje je Gradska uprava Prijedor investirala u popravku i adaptaciju prostora, neki su i dalje neadekvatni za izvođenje programa i proba. Problem u svim društvima je grijanje, što posebno dolazi do izražaja u zimskim mjesecima. Od svih društava koje je Komisija za monitoring posjetila, KUD `Osman DŽafić` održava svoje aktivnosti u naročito lošim i veoma vlažnim prostorijama u društvenom domu gdje je potrebno popraviti krov, a prostorije rekonstruisati”, navodi se u ovoj informaciji.

Na osnovu broja članova, broja nastupa i proba, kvaliteta programa, materijalnog stanja i organizovanosti društava i udruženja, u 2021. godini prvu kategoriju su činili Udruženje za očuvanje tradicije, SKUD “Dr Mladen Stojanović” i KUD “Kozara” Prijedor, drugu KUD-ovi “Omarska”, “Milan Egić” Brezičani, “Osman DŽafić” Puharska i “Saničani”, a treću KUD-ovi “Dušan Pantelić” Busnovi, “Kozara” Donja LJubija, “Šarenica” Donja Dragotinja i “Brojanica” Petrovo.

Zbog specifičnosti programa koje nije moguće porediti sa KUD-ovim, u odvojenoj kategoriji su udruženja građana Gradski hor “Prijedor”, “Žene u umjetnosti” i Bosanski kulturni centar, kao i Udruženje likovnih umjetnika Prijedor i Srpsko pjevačko društvo “Vila”.

U 2021. godini društva i udruženja su ostvarila ukupno 112 programa i imala 1.800 proba, dok su u godini prije pandemije bila 423 nastupa i 3.707 proba.

Odbornik SNSD-a Saša Bursać pozvao je Gradsku upravu, Skupštinu grada i kolege odbornike da svi rade tako da podrška bude realna.

“Moramo znati ko čime raspolaže i šta su stvarne potrebe, isto i za sport i za kulturu. Ima tu svega. Neko može da se pojavi na međunarodnoj sceni i nimalo da ne obruka nikog iz Prijedora, neko ne može. Neko može da igra u Premijer ligi, neko ne može. I svako mora imati svoje mjesto u skladu s kapacitetima”, rekao je Bursać u diskusiji o ovoj tački dnevnog reda.

On je istakao da nije nekome krivo što je dobio malo novca, nego ako to nije bilo pravedno podijeljeno.

“I zbog toga moramo voditi računa da se ne ogriješimo o ljude koji rade. To se od nas očekuje – da nema mešetarenja, friziranja, podmetanja, ničega što druge može povrijediti, samo pravično i podrška neće izostati, a na Odjeljenju /za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i NVO/ je da pravde bude što više u tome svemu”, dodao je Bursać.

Za ovu oblast do sada je bilo nadležno gradsko Odjeljenje za društvene djelatnosti čiji budžet za prošlu godinu je iznosio 7.871.288 KM. Odlukom Skupštine grada Prijedora, ono je od ove godine podijeljeno na Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku sa budžetom od 5.527.300 KM i Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije sa budžetom od 5.244.000 KM.