Početna Pozitivne priče GoGreen akcija pošumljavanja na planini Kozara

GoGreen akcija pošumljavanja na planini Kozara

U srijedu 10.11.2021. godine, organizirana je akcija sadnje drveća na planini Kozara. Ovo je nastavak aktivnosti započete u aprilu ove godine u sklopu projekta Via Dinarica i Inicijative za zeleniju i održivu budućnost – GoGreen, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDPBiH).

Posađene su sadnice tise i jele na lokaciji duž skijaške staze (kod vodotornja) u okviru Nacionalnog parka Kozara. Akciju sadnje je koordinirao tim Nacionalnog parka Kozara predvođen gospodinom Draganom Romčevićem. Sadnicama jele su popunjavane površine koje su nepošumljene i ogoljene usljed jakog vjetra i snijega, a sadnice tise se sade na različitim lokalitetima kako bi se proširila zastupljenost te sadnice na planini Kozara.

Inicijativa GoGreen okuplja općine i gradove koji pomažu sadnju drveća u borbi protiv klimatskih promjena. Inicijativa GoGreen okupila je 2020. godine 15 općina i gradova koje su se obavezale saditi drveće na godišnjoj razini. Kao rezultat toga, na 125 lokacija posađeno je 26 vrsta i 9500 stabala.

Cilj je uključiti 40 općina i zasaditi 40.000 stabala u 2021. godini, zajedničkim naporima nekoliko UNDP projekata.