Glavni tužilac u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić izjavio je da o slučaju Diane Kajmaković još nije donesena naredba o sprovođenju istrage.

– Formiran je predmet mojom odlukom 27. maja 2022. godine. Na predmetu rade dva tužioca.

Tužioci preduzimaju radnje koje smatraju da treba da preduzmu po Zakonu o krivičnom postupku. Kada provedu sve provjere oni će donijeti tužilačku odluku.

Ako budu smatrali da su prikupili dovoljno dokaza za podizanje optužnice, podići će optužnicu, ako ne bude dovoljno dokaza donijeće naredbu o nesprovođenju ili obustavi istrage, ako do tog perioda donesu naredbu o sprovođenju istrage – rekao je Kajganić za Plenum.

On navodi da je početkom godine, kada su donese odluke o stavljanju određenih lica na listu sankcionisanih Sjedinjenih Američkih Država, formirao poseban predmet u Tužilaštvu BiH.

– Prikupili smo informacije za sva lica koja su do sada sankcionisana. U okviru tog predmeta se vrše provjere i prikupljaju se podaci za navedena lica.

Da li njihove radnje predstavljaju izvršenje određenog krivičnog djela.

Naravno da koristimo pomoć ambasade SAD i drugih institucija koje nam mogu pomoći u prikupljanju dokaza.

Kada utvrdimo da postoji dovoljno elemenata za izvršenje određenih krivičnih djela za pojedina fizička i pravna lica podizat ćemo optužnice u tim predmetima – kazao je Kajganić.

Vode se istrage

Na pitanje ko su velike ribe, Milanko Kajganić odgovara:

– Vode se istrage protiv značajnog broja lica koja su na značajnim pozicijama u državi BiH.

Kada dođemo do dovoljno dokaza, podizaćemo optužnice. Za sva lica koja su prijavljena Tužilaštvu BiH mi intenzivno, aktivno radimo na prikupljanju dokaza.

Predmeta će biti, optužnica će biti – zaključio je.

(Avaz Foto: FTV)