Početna BiH Forma izjave za odgođeno plaćenje poreskih obaveza na internet stranici PU

Forma izjave za odgođeno plaćenje poreskih obaveza na internet stranici PU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sva pravna lica i preduzetnici na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske mogu preuzeti formu pisane izjave za odgođeno plaćanje poreskih obaveza.

Potpisanu i ovjerenu izjavu treba da pošalju na elektronsku adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org ili faksom na brojeve telefona za Područni centar Banjaluka 051/332-384, Prijedor 052/234-691 ili 052/240-850, Područni centar Doboj 053/241-950, Bijeljina 055/210-868, Zvornik 056/210-780, te područne centre Istočno Sarajevo 057/321-057 i Trebinje 059/271-831.

Poreskim obveznicima koji su pogođeni mjerama na sprečavanju širenja virusa korona zbog čega imaju poteškoće u poslovanju omogućeno je da u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske podnesu pismenu izjavu za odgađanje plaćanja obaveza:po osnovu poreza na dobit, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcije šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godine ipo osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Јedna od pedloženih mjera Vlade Republike Srpske je i smanjenje za 60 odsto paušalnog plaćanja poreza na ukupan prihod malih preduzetnika sa jednim ili dvoje zaposlenih.

ASHA prodaja vozila