Hrvatska zadovoljava konvergencijske kriterije i Evropska komisija je zaključila da je spremna postati 20. članica europodručja od 1. januara 2023. godine.

– Čestitke Hrvatskoj! Danas je Hrvatska napravila značajan korak prema prihvatanju eura, naše zajedničke valute. Manje od desetljeća od ulaska u EU, Hrvatska je sada spremna pridružiti se euru od 1. januara 2023. godine – izjavila je predsjednica Komisije Ursula fon der Lejen (von der Leyen).

Dodala je da će ulazak u europodručje hrvatsku privredu učiniti jačom, donijeti koristi građanima, preduzećima i društvu općenito te da će i euro postati jači s ulaskom Hrvatske.

Temelji odluke

Evropska centralna banka i Evropska komisija objavili su u srijedu izvještaj o konvergenciji u kojem se ocjenjuje napredak država članica u ispunjavanju kriterija koje moraju ispuniti kako bi uvele euro. Izvještaj pokriva sedam zemalja – Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Švedsku. Danska ima trajno izuzeće od obveze uvođenja eura i nije obuhvaćena izvješćem.

Evropska centralna banka i Evropska komisija svaka za sebe izrađuju svake dvije godine izvještaje o konvergenciji, koji su komplementarni. Ti izvještaji su temelj za odluku Vijeća o tome ispunjava li neka zemlja uvjete za pridruživanje euru. Istovremeno s objavljivanjem konvergencijskog izvješća, Komisija je objavila i prijedlog odluke Vijeća EU-a i prijedlog uredbe o ulasku Hrvatske u europodručje.

 

Relevantni faktori

– U svjetlu procjene Komisije i uzimajući u obzir dodatne faktore relevantne za privrednu integraciju i konvergenciju, uključujući razvoj platne bilance i integraciju tržišta roba, rada i financijskih tržišta, Komisija smatra da Hrvatska ispunjava uslove za uvođenje eura – ističe izvršno tijelo EU-a.

O izvještaju i tim prijedlozima raspravljat će euroskupina na sastanku 16. juna, a ona će uputiti preporuku Vijeću za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), koje će, kako se očekuje, dan poslije, 17. juna dati političku saglasnost. Zatim će političku saglasnost dati lideri država članica na svom samitu 23. i 24. juna, a onda će Evropski parlament na plenarnoj sjednici od 4. do 7. jula dati mišljenje o tim prijedlozima.

Konačnu odluku usvajanjem zakonodavnih akata donijet će ECOFIN na sastanku 12. jula. Tada će biti donesena uredba o pristupanju Hrvatske europodručju i uredba o definitivnom tečaju po kojem će se mijenjati kune za euro.

U izvještaju se kaže da Hrvatska ispunjava sva četiri nominalna konvergencijska kriterija i da je njeno zakonodavstvo u potpunosti usklađeno sa zahtjevima iz Ugovora o EU-u i Statuom Evropskog sistema centalnih banaka. Za ulazak u eurozonu potrebno je ispuniti konvergencijske kriterije, tzv. “kriterije iz Maastrichta”.