fbpx

Evropa će za dvadeset godina zavisiti od uvoza plina

Evropa se suočava sa strukturnim padom domaće proizvodnje plina. Domaća proizvodnja (isključujući Rusiju) će se smanjiti s 252 milijardu metara kubnih plina u 2017. do 150 milijardi metara kubnih do 2030.

Problemi s potresima smanjili su proizvodnju plina u Holandiji za čak 70% nakon 2013. S polja Groningen ove godine može biti pridobiveno tek 12 milijardi metara kubnih plina a prije toga Holandija je davala šest do sedam milijardi emtara kubnih mjesečno, a očekuje se da će to do 2030. pasti na ukupno milijardu godišnje.

Norveška proizvodi stabilno, ali se računa da je upravo doživljen vrhunac proizvodnje s 3-4 milijarde metara kubnih mjesečno zavisno o zimskim odnosno ljetnim mjesecima, što će do 2030. pasti na oko dvije milijarde mjesečno. Ta je zemlja bitna jer daje fleksibilnost, naročito britanskom tržištu a nedavno je smanjila operativna ulaganja u upstream što će negativno djelovati u narednih pet godina.

Velika Britanija bila je treći najveći proizvođač plina u EU ali i njima proizvodnja pada zadnjih 15 godina i sad je na nivou manjem od milijardu kubika s tendencijom pada. EU stoga postaje sve zavisnija o plinu iz uvoza odnosno plinu koji u zimskim mjesecima daje fleksibilnost, objavila je Timera.

 

Nezavisne

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila