Početna Prijedorski region Evo šta kaže Gradski štab za vanredne situacije

Evo šta kaže Gradski štab za vanredne situacije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 114 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 1.400 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 95 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 169 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 6.898 lica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na novi virus korona smješteno je 65 lica od kojih je 40 lica iz Prijedora, 16 lica iz Novog Grada, 6 lica iz Kozarske Dubice, i po jedno lice iz Oštre Luke i Krupe na Uni. U toku prethodnog dana izvršeno je otpuštanje 15 pacijenata kod kojih je došlo do poboljšanja zdravstvenog stanja.

2. Dana 02.04.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.72-1/21 kojim se do 12.04.2021. godine zabranjuju:
– sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,
– sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica ( svadbe, krštenja, rođendani i sl.),
– rad fitnes centrima i kulturno umjetničkim društvima,
– organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj hranu i piće na otvorenom i zatvorenom prostoru,
– rad bazenima „wellnes“ i spa centrima,
– rad skijalištima i skijaškim centrima,
– rad priređivačima igara na sreću, osim priređivačima internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole,
– aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisutstvo više lica u istom prostoru (pozoršta,bioskopi,muzeji,galerije).
– Ovim zaključkom se od 05.04.2021.godine obustavlja vaspitno obrazovni rad u prostorijama osnovnih i srednjih škola i univerziteta i ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj uz obavezu organizovanja nastave na daljinu korištenjem sredstava elekrtonske komunikacije.
– Ovim Zaključkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održati fizičku distancu od dva metra.Takođe su ovim zaključkom donesene i sljedeće mjere:
– javne kuhinje mogu obavljati svoju djelatnost isključivo putem šalterskog usluživanja,
– do 12.04.2021.godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim subjektima u periodu od 22,00 do 06,00 časova,
– do 12.04.2021.godine u periodu od 22,00 do 06,00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šaltera.
– od 05.04.do 12.04.2021.godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje.

3. Dana 04.04.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.78-/21 kojim se do 05.04.2021. do 08.04.2021.godine ograničava rad u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće na način da se u periodu od 06:00 do 22:00 časova dozvoljava vršenje usluge dostave hrane i pića, šalterska prodaja hrane i pića te posluživanje hrane i pića u vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta, odnosno u prostoru za usluživanje na otvorenom (ljetna bašta, terasa, vrt) uz uslov da je prostor otvoren sa najmanje tri strane, bez obzira da li je pomenuti prostor natkriven.
Ovim zaključkom se od 08.04.2021. godine dozvoljava rad ugostiteljskim objektima za smještaj hranu i piće.
Od 06.04.2021. godine dozvoljava se odvijanje vaspitno – obrazovnog rada u prostorijama osnovnih škola za učenike od prvog do petog razreda kao i redovno organizovanje proširenog programa (produženi boravak i jutarnje čuvanje).

4. Dana 02.04.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.77-2/21 kojim se utvrđuju obaveze domovima zdravlja Republike Srpske u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona „SARS – CoV-2“ u Republici Srpskoj i to:
– da sve svoje raspoložive kapacitete uključe u zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVID-19, a da sa svojih 50 % kapaciteta organizuju rad specijalističkih ambulanti od 02. aprila 2021. godine.
– da obezbijede dodatne kapacitete i uslove za preglede i druge intervencije potrebne za oboljele od COVID-19,
– da se obezbijedi redovna komunikacija i razmjena podataka, izvještaja, znanja i iskustava između nadležnih inspekcija i jedinici lokalne samouprave, JZU Univerziteski klinički centra Repubilke Srpske, bolnica i JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

5. Dana 02.04.2021. godine Republički štab za vanredne situcije donio je zaključak br.77-3/21 o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje „SARS-CoV-2“ javnim bolničkim ustanovama kojim se JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor dodjeljuje 1.000 komada direktnih antigennskih testova.

6. Kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite i mjera za sprečavanje širenja novog virusa korona donesenih od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanrede situcije odvija se kontinuirano i efikasno od strane zajedničkog kontrolnog tima koje čine predstavnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka za inspekcijske polove Gradske uprave Prijedor i Odsjeka komunalne policije Gradske uprave Prijedor.Pripadnici Policijske uprave Prijedor izvršili su 60 kontrola privatnih objekta (vikendica) i utvrdili dva prekoračenja zakona od strane dva ugostiteljska objekta i jedan prekršaj zakonu o zaštiti zdravlja.
7. Higijensko epidemiološka služba JZU Dom zdavlja Prijedor je počela sa revakcinacijom (druga doza vakcine) zdravstvenih radnika i lica u domovima za smještaj starijih lica na području grada Prijedora.

Naredbe, zaduženja i preporuke
1. Obavezuju se svi subjekti i sva pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 77 -1/2 i zakljuačka br.77-2/211 donesenih 02.04.2021. godine kao i zaključka br.78/21 donesenog 04.04.2021. godine.

2.Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost da uslove obavljanja djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

3. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno u skladu sa obavezujućom instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave vrše kontinuiran i povećan broj kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije. Posebno je potrebno pojačati kontrolu pridržavanja epidemioloških mjera na mjestima javnog okupljanja stanovništva.
Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem mjera zabrane i ograničenja kao i poštivanja mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona vršiti putem zajedničkih kontrolnih tijela koja čine pripadnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka komunalne policije i Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor.

4. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju (do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

5.Gradski štab za vanredne situacije preporučuje bankama na području grada Prijedora da definišu i javno objave termine predviđene za davanje usluga za penzionere.

6.Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

ASHA prodaja vozila