Početna Prijedorski region Evo šta je danas zaključio Gradski štab za vanredne situacije Prijedora

Evo šta je danas zaključio Gradski štab za vanredne situacije Prijedora

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na osnovu člana 39. stav 3. i  člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“,  broj: 121/12 )  i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj:7/13 ), na sjednici održanoj dana 18.03.2020 u 10,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora,  donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

  1. Na području grada Prijedora nema obolјelih od novog korona virusa. Pod zdravstvenim nadzorom je 465 osoba,  a za 14 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
  2. Dosad donesene mjere , naredbe, su zabrane donesene  od strane Gradskog štaba za vanredne situacije se u najvećoj mjeri sprovode. Kontrolni organi na terenu kontrolišu sprovođenje naredbi koje se poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, osim u pojedinačnim slučajevima gdje je uočeno nepoštivanje naredbi.
  3. Naređuje se vlasnicima ugostitelјskih objekata, pekara i sličnih subjekata uklanjanje garnitura za sjedenje za pružanje ugostitelјskih usluga (bašti);
  4. Zabranjuje se duže zadržavanje, sjedenje u i oko trgovinskih objekata i objekata koji se bave prodajom pekarskih i sličnih proizvoda;
  5. Obavezuju se tržni centri da obezbijede prodaju isklјučivo prehrambenih proizvoda, proizvoda za ličnu higijenu i higijenu prostora, kako bi se obezbijedio što brži protok kupaca;
  6. Gradski štab za vanredne situacije poziva sve subjekte, fizička i pravna lica i zajednice etažnih vlasnika da nastave sa sprovođenjem mjera higijene i dezinfekcije objekta i prostorija u kojima rade i borave.
  7. Obavezuju se  inspekcijski organi Gradske uprave Prijedor da  postupaju u skladu sa važećim uredbama Republičkih organa i da vrše nadzor nad sprovođenjem mjera dezinfekcije javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza, i o tome redovno izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije.
  8. Preporučije se svim društvenim organizacijama uklјučujući i vjerske zajednice da  ne održavaju manifestacije na kojima se okuplјa veći broj lјudi  u zatvorenom prostoru.
  9. Preporučuje se GO Crvenog krsta Prijedor i Centru za socijalni rad Prijedor da u saradnji sa poslovnim subjektima na bazi dobrovolјnosti i neprofitnog rada organizuju dostavu namirnica i osnovnih potrepština licima u stanju socijalne potrebe.
  10. Obavezuju se svi subjekti uklјučeni u realizaciju aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja virusa da redovno izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije o preduzetim mjerama, takođe se obavezuju javna preduzeća i ustanove da dostave izvještaje o sprovođenju dezinfekcije vlastitih objekata i prostorija.
ASHA prodaja vozila