Evropska unija u Briselu počinje raspravu o situaciju na zapadnom Balkanu vezano za aktivnosti različitih ektremnih grupa, počev od navijačkih grupa, preko različitih nacionalističkih i radikalnih pokreta, neformalnih udruženja i potencijalnih prijetnji, izvijestili su regionalni mediji.

Na agendi Radne grupe za terorizam Savjeta EU nalazi i prijedlog zabrana koje bi mogle da budu nametnute određenim “ekstremističkim subjektima” iz zemalja zapadnog Balkna, javlja Tanjug.
Uz ocjenu da je Islamski ekstremizam i dalje “najveći izazov” za bezbjednosti regiona, kao i da je prijetnja od etnički inspirisanih terorističkih napada velikih razmjera u regionu “prilično mala” u radnom dokumentu koji je pripremila Češka koja predsjedava Savjetom EU za današnji sastanak Radne grupe za terorizam, a u koji je Tanjug imao uvid, navodi se da je desničarski ektremizam prisutan na različite načine u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Kako se navodi riječ je o djelovanju navijačkih grupa i radikalnih pristalica “panslovenskih, nacionalističkih i radikalnih pokreta”, uz ocjenu da je često “teško razlikovati pokrete krajnje desnice i krajnje ljevice” u regionu.

“Mnogi pokreti kranje desnice na Zapadnom Balkanu imaju jaku averziju prema NATO i EU. Sa druge strane, oni imaju jake simpatije prema Ruskoj Federaciji. Jedan od razloga za pojačnao nepovjerenje prema Zapadu su jake veze koje je Rusja ostvarila sa pravoslavnom populacijom u region”, navodi se u dokumentu.
Dodaje se da se Rusija “predstavlja” kao zaštitnik “određenih nacija” i “pravoslavnih grupa” na Zapadnom Balkanu, uz ocjenu da su neke pristalice krajnje desnice i krajnje ljevice u regionu ”najvjerovatnije na ruskoj strani” kada je riječ o ratu u Ukrajini.

U dokumente se navode i migracije kao jedna od ključnih fakrora za podizanje desničarskih pobuda u regionu.
“Imajući u vidu ovu situaciju, može se razmotriti efikasnost zabrana za neke od ekstremističkih subjekata na zapadnom Balkanu”, navodi se u tekstu.
Kao primjeri aktivnih ekstremno desničarskih subjekata u regionu, u EU dokumentu se posebno se navode međunarodne grupe “Krv i čast” i “Kombat 18”.

Posebno se ukazuje i na porast aktivnosti krajnje desnice na internet platformamma u regionu, sa ciljem širenja propagande i uspostavljanja kontakata u inostranstvu.
Konstatuje se i da neke od nacionalnih strategija i akcionih planova pokazuju da se na Zapadnom Balkanu posvećuje značajan pažnja borbi protiv “drugih oblika ektremizma i terorzma”, ali ne i kada je riječ o krajnje desnom ekstremizmu.

U dokumentu se zaključuje i da bi, iako je pretnja od terorističkih napada velikih razmjera inspirisanih ekstremištičkim ideologijama u regionu prilično mala, akti nasilja manjeg obima mogli da djeluju kao “žarište regionalne destabilizacije”.

Tanjug