Cijena električne energije značajno je porasla u brojnim evropskim zemljama, ali kada uporedimo cijenu struje u BiH s bilo kojom zemljom iz EU, ta je cifra daleko najjeftinija.

Cijena električne energije u BiH privlači pažnju zato što je jedna od najnižih u Evropi, ali zbog nižeg životnog standarda građana naše zemlje, to i nije tako veliki benefit. Loša ekonomska situacija, niska primanja i općenito nizak životni standard građana čine da ta povoljnost ima slab utjecaj.

Kada se govori o cijeni struje u Evropi, prema specijalizovanom portalu Statista, koji se bavi prikupljanjem ekskluzivnih podataka, statistika i uvidima u tržišta, možemo vidjeti da su cijene brojnih energenata u svijetu porasle, što je dovelo do toga da je električna energija u zemljama Evrope doživjela rast u odnosu na prethodnu godinu.

Najviše cijene električne energije za privatna domaćinstva u svijetu, od septembra 2022. godine, bile su u Danskoj, Njemačkoj i Italiji.

Od tog vremena, danska kućanstva plaćala su oko 0,48 eura po kilovat-satu, dok je u Njemačkoj cijena iznosila 0,51 euro. Usporedbe radi, u Francuskoj i SAD-u stanovnici su plaćali gotovo tri puta manje.

U međuvremenu, zahvaljujući velikoj proizvodnji sirove nafte i prirodnog plina, zemlje poput Irana, Katara, Rusije i Saudijske Arabije uživaju neke od najnižih cijena električne energije na svijetu. Ovdje prosječno kućanstvo plaća manje od 0,009 eura po kilovat-satu.

Nasuprot tome, zemlje koje uvelike ovise o uvozu fosilnih goriva za proizvodnju električne energije osjetljivije su na promjene tržišnih cijena. Italija i Njemačka bile su najveći uvoznici prirodnog plina u Evropi 2021. godine, a ovaj izvor energije činio je značajan udio u mješavini električne energije ovih dviju zemalja, zbog čega su se našle u problemu s cijenama struje.

Cijena struje u BiH

Stručnjak za energetiku i bivši direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić o ovoj problematici poručio je za Klix.ba da, što se tiče domaćinstava i tzv. ostale potrošnje na niskom naponu, mi zaista imamo, zajedno sa Srbijom, najjeftiniju cijenu električne energije u Evropi.

“Da se odmah ogradim zbog raznih napada i naš BDP je pri dnu u Evropi i s te strane, to nije tako veliki benefit. No, zaista kada uporedimo cijene struje u našoj zemlji, s bilo kojom zemljom iz regiona, da ne kažem iz EU, onda je ta cijena daleko najjeftinija”, poručio je Jerlagić.

Govoreći o razlozima šta najviše stoji iza cijene struje u našoj zemlji, Jerlagić navodi da se ovdje, prije svega, dugo radi o kupovanju socijalnog mira.

“Ova cijena koju danas imamo za domaćinstva i za ostalu potrošnju na niskom naponu je gotovo pa jeftinija nego što je cijena električne energije na pragu elektrana kada se pomiješa ili uzme prosjek hidro i termo električne energije unutar Elektroprivrede BiH ili unutar Elektroprivrede RS-a”, naglasio je.

Navodi da je situacija, što se tiče Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, drugačija s obzirom da ona ima 100 posto obnovljivu energiju.

“Problem koji oni imaju jeste da tokom ljeta oni nemaju dovoljno energije, pa moraju kupovati na tržištu, a to unosi debalans u cijeni kod njih. Zbog toga kažem, ova cijena, ovakva kakva jeste kod Elektroprivrede BiH i RS-a je čak manja nego što je prosjek kada se uzme hidro i termo proizvodnja u dvije elektroprivrede”, zaključio je.

Usluga limitirana zakonom

Govoreći o ovoj temi, a na upit koji smo poslali Elektroprivredi BiH, na pitanje šta stoji iza cijena struje u našoj zemlji i odnosa cijena na region i EU, za Klix.ba su istakli da su cijene za univerzalnu uslugu i tržišno snabdijevanje limitirane izmjenom zakona.

Foto: EPBiH

Foto: EPBiH

Naveli su nam da su cijene usluge javnog snabdijevanja određene Odlukom FERK-a o utvrđivanju cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d- Sarajevo od 21.12.2018. godine, a primjenjuju se od 01.02.2019. godine.

“U cijenu usluge je uključena i cijena korištenja distributivne mreže koja se obračunava radi nadoknade troškova korištenja distributivne i prenosne mreže. Troškovi korištenja distributivne mreže se sastoje od troškova distribucije i troška distributivnih gubitaka, a troškovi korištenja prenosne mreže se sastoje od troškova prenosa, prenosnih gubitaka, rada nezavisnog operatora sistema, usluga sekundarne i tercijarne regulacije te prekomjerno preuzete reaktivne električne energije”, navodi se.

Na kraju se poručuje da u cijenu nije uračunata naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i iznos poreza na dodanu vrijednost koje JP EPBIH kao snabdjevač ima obavezu evidentirati na svakom pojedinačnom računu kupca u skladu sa važećim propisima.