U šta je bivša gradska vlast utrošila preko 20 miliona KM koja su Prijedoru doznačena u periodu od 2014. do 2019. godine za sanaciju šteta i projekte zaštite od poplava, odborničko je pitanje koje je, na posljednjem skupštinskom zasjedanju, postavio predsjednik lokalnog parlamenta Mirsad Duratović.

Duratović je podsjetio da je na sjednicama Skupštine grada Prijedora, u prošlom sazivu, četiri puta tražio detaljnu informaciju o ovome, ali da je bivši gradonačelnik samo taksativno nabrojao neke od realizovanih stavki, od kojih mnoge nisu imale veze sa poplavama. Predsjednik gradske skupštine ističe da se lako uvjeriti na terenu da nisu urađeni putevi koji su konstantno plavljeni, poput dionice Tukovi-Bišćani-Volar, da nema najavljenog odbrambenog nasipa niti saobraćajnice kod Žegerska mosta. Mirsad Duratović napominje da je i tadašnja skupština donijela zaključak kojim je obavezala bivšeg gradonačelnika da podnese izvještaj o utrošku ovih sredstava, ali da on to nije ispoštovao.

“Gradonačelnik je u jednom od svojih izvještaja samo malo taksativno poredao neke projekte koji su finansirani sredstvima Vlade RS ili iz evropskih fondova, a tiču se rekonstrukcije putne infrastrukture oštećene u poplavama. Tad je naveo da je od tih sredstava asfaltiran put od  „Žitoprometa” do “Bosnamontaže”, da je asfaltiran put Donja Ćela – Saničani, te neki putevi u Kozarcu. Svi građani znaju da put “Žitopromet” –“Bosnamontaža” nikada nije bio pogođen poplavama”, rekao je Duratović i zaključio:

“Kad se sve sabere, tadašnji gradonačelnik je odbio da podnese izvještaj o utrošku nešto preko 21 milion KM. Na posljednjoj sjednici Skupštine grada tražio sam od zamjenika gradonačelnika Prijedora da se sve ove informacije prikupe i da se građanima Prijedora položi račun. Malo je nedostajalo da grad i ove godine opet bude poplavljen, a pogotovo naselja na lijevoj obali Sane”, poručio je Mirsad Duratović.

kozarski