Početna Vijesti Dug prema Fondu PIO porastao za 30 miliona

Dug prema Fondu PIO porastao za 30 miliona

Dug po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje i u ovoj godini nastavio je da raste, pa su tako u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine dugovanja prema Fondu PIO u ovoj godini u pomenutom periodu veća za 30,6 miliona i ukupno iznose 470 miliona KM.

Ubjedljivo najveći dužnici su javne ustanove, prije svega iz oblasti zdravstva, zatim javna preduzeća čiji je vlasnik država i preduzeća čiji su osnivači lokalne zajednice. U prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle dug zdravstvenih ustanova porastao je sa 95,3 miliona na 118,5 miliona KM, dok su javna predzueća svoj dug povećala sa 109,2 miliona na 111,1 milion, a jedini koji su uspjeli smanjiti svoja dugovanja su potraživanja iz sektora kožarsko-tekstilne industrije, i to sa 13,6 miliona KM na 13,1 milion KM.

“Tačno je da dug raste. To je činjenica, ali i posao za kontrolne organe, od Poreske uprave do Inspekcije. Kontrola uplate doprinosa je ključna i, recimo, u trećem kvartalu, znači od 30. juna do 30. septembra, dug je smanjen za nekih šest miliona KM i to sa 476 miliona na 470 miliona KM”, rekao je Tihomir Joksimović, portparol Fonda PIO, dodajući da je smanjenje tog kvartalnog duga posljedica jačih kontrola Poreske uprave RS.

Ono što je zabrinjavajuće jeste da dug po osnovu doprinosa za Fond PIO raste iz godine u godinu i jedine godine kada je zabilježen pad toga duga bile su 2006. godina, kada je dug iznosio 215,4 miliona KM, i za 479.000 bio je manji u odnosu na 2005. Smanjenje dugovanja zabilježeno je još i u 2013. i to za 17,5 miliona KM. Poređenja radi, dug za Fond PIO 2006. iznosio je 215,4 miliona KM, a danas je taj dug 470 miliona KM.

“Imenom i prezimenom reći ko je napravio dug i koje preduzeće duguje. Kao poslodavci dajemo punu podršku Vladi RS da uđe u borbu protiv sive ekonomije i pravo pitanje je kako neko može napraviti toliki dug. One dugove koji su nenaplativi treba otpisati, jer iluzorno je očekivati da, recimo, naplatite dug ‘Novoteksa’. To je nenaplativo i treba politička volja da se to jednom presiječe, sprovede stečaj, zatvori i gotovo”, rekao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

Iz izvještaja Fonda PIO za prvih devet mjeseci vidljivo je da su doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje iznosili 582,5 miliona KM.

Godina Dug

2006. 215.407.504 KM

2007. 245.943.641 KM

2008. 268.283.398 KM

2009. 303.387.712 KM

2010. 334.488.410 KM

2011. 366.336.628 KM

2012. 406.563.950 KM

2013. 388.995.654 KM

2014. 390.905.487 KM

2015. 414.382.649 KM

2016. 452.354.388 KM

30.9.2017. 470.016.756 KM

Neezavisne

Dental Studio Prijedor