Početna BiH Državna komisija odobrila uvođenje diferencirane stope PDV-a, ali do kraja godine

Državna komisija odobrila uvođenje diferencirane stope PDV-a, ali do kraja godine

Zajednička komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, danas je usaglasila tekst Zakona o porezu na dodatnu vrijednost koji je ranije u različitim verzijama usvojen na Domu naroda i Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Zajednička komisija je danas prihvatila da Zakon o PDV-u bude izmjenjen tako da diferencirana stopa vrijedi samo od oktobra do kraja ove godine. Diferencirana stopa bi značila da je PDV na osnovne životne namirnice smanjen na nula posto, dok bi se na luksuzne proizvode povećao na 22 posto.

“Zajednička komisija je imala zadatak da usaglasi, imali smo dva različita teksta Zakona. Predstavnički dom je usvojio prijedlog da se stopa PDV-a na osnovne životne namirnice spusti na pet posto, a na luksuzne na 22 posto. Dom naroda je usvojio to isto, ali sa amandmanima Dušanke Majkić da stopa na osnovne životne namirnice bude nula stopo”, pojašnjava član Zajedničke komisije Amir Fazlić.

Fazlić navodi kako će se o izvještaju Zajedničke komisije da je 29. augusta izjašnjavati Dom naroda, a 30. augusta Zastupnički dom i da ukoliko bude prihvaćen, izmjene Zakona će odmah da stupe na snagu.

Ono što izaziva zabrinutost je tehnička mogućnost provođenja ove odluke od strane Uprave za indirektno oporezivanje i sistema naplate indirektnih poreza.

Protiv usvajanja je glasao Mirko Šarović, dok je Šemsudin Dedić bio suzdržan. Ostali članovi Zajedničke komisije su podržali ovakav prijedlog.