Početna Vijesti Društveno preduzetništvo faktor unapređenja opšte socijalne i ekonomske politike

Društveno preduzetništvo faktor unapređenja opšte socijalne i ekonomske politike

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da će se predstojećim usvajanjem Prijedloga zakona o društvenom preduzetništvu u parlamentu urediti pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva u cilju korišćenja potencijala na tom planu radi održivog republičkog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja.
On je rekao Srni da je ovo preduzetništvo organizovana djelatnost koja se zasniva na tržišnim principima, a radi ispunjavanja društvenih ciljeva, odnosno stvaranja mogućnosti za rješavanje socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, ekonomskih, ekoloških ili drugih društvenih problema pojedinih grupa građana, uže ili šire zajednice.

“Ali i sprečavanja nastajanja i otklanjanje posljedica društvene isključenosti i jačanja društvene solidarnosti i kohezije”, pojasnio je Petričević.

On je konstatovao da se ovim aktom uređuju i uslovi i postupak za sticanje statusa društvenog preduzeća, vođenje registra društvenih preduzeća, zadaci i način rada Savjeta za razvoj društvenog preduzetništva, nadzor i druga pitanja od značaja za ovo preduzetništvo u Srpskoj.

Petričević kaže da društveno preduzeće svoju misiju ostvaruje zapošljavanjem kategorija lica koja se teže zapošljavaju i ostalih.

“Društveno preduzetništvo može da bude jedan od ključnih faktora unapređenja opšte socijalne i ekonomske politike. U društvenim preduzećima može da se zaposli veliki broj socijalno i ekonomski isključenih, čime se pruža značajna podrška privredi, a smanjuje teret socijalnih davanja”, rekao je Petričević.

Kada je riječ o prijedlogu uredbe o postupku dodjele podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća, Petričević je rekao da se time propisuju namjena, uslovi, kriterijumi i postupak dodjele ovih podsticajnih sredstava, obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava.

“Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća, a dodjeljuje se za razvoj i uspostavljanje informacionih tehnologija, za potrebe poslovnih aktivnosti, učešće na sajmovima, izložbama, organizovanju konferencija, kao i drugih oblika promocije malih i srednjih preduzeća”, naveo je Petričević.

Srna