Na Univerzitet u Banjaluci upisano je 1.693 studenta, a ostalo je 807 slobodnih mjesta. Na Rudarskom fakultetu u Prijedoru u prvom upisnom roku upisano je sedam studenata, a na Visokoj medicinskoj školi 72. Drugi upisni rok je početkom septembra. Na  Rudarskom fakultetu kažu da su zadovoljni ovogodišnjim brojem upisanih studenata.

”Očekujemo u drugom upisnom roku da ćemo tu studijsku godinu kao i prethodnih godina da popunimo, a to je oko 15 do 16 studenata i to  je praktično i realan broj zadnjih godina”, istakao je Vladimir Malbašić, dekan Rudarskog fakulteta.

Broje upisanih studenata zadovoljni su i u Visokoj medicinskoj školi.

”Što se tiče uporednih pokazatelja mi smo upisali više studenata, nego prošle akademske godine. Trenutno imamo 72 studenta, a očekujemo da će ih toliko biti i u drugom upisnom roku”, dodao je Branko Mudrinić, sekretar Visoke medicinske škole.

Nova akademska godina počinje 3. oktobra.

kozarski.com