Početna Prijedorski region DONESENA ODLUKA O DOKAPITALIZACIJI RŽR “LJUBIJA”

DONESENA ODLUKA O DOKAPITALIZACIJI RŽR “LJUBIJA”

Skupština akcionara Rudnika željene rude “Ljubija” donijela je danas odluku o dokapitalizaciji ovog preduzeća. Pored toga, donesene su odluke o izmjeni statuta i o trećoj emisiji akcija društva.

“Proces dokapitalizacije je u skladu sa zakonom i emitujemo nominalnu vrijednost preduzeća, a to je 50,7 miliona KM vrijednosti akcija. Dokapitalizator je dužan da taj iznos uplati na poseban račun RŽR “Ljubija”. I ukoliko se to ne desi, nema ništa od dokapitalizacije”, rekao je Stanko Vujković, generalni direktor RŽR “Ljubija”.

On je napomenuo da će Vlada RS zadržati udio od oko 40 odsto akcija. “Sav taj proces usmjeren je na osnovnu djelatnost, a to je eksploatacija željezne rude. Mi imamo osnovni ugovor sa “ArcelorMittalom”, koji defniše naše odnose. Novi dokapitalizator će sjesti sa njima i predočiti svoje projekte. Ali suština je da će biti proširenja rudarske proizvodnje”, dodao je Vujković.

Predstavnici malih akcionara poručili su da nisu saglasni prodajom, ali da oni na to ne mogu da utiču. “Naš stav je da Vlada RS nije trebala da prodaje RŽR “Ljubija”, već da je ona trebala pokrenuti proizvodnju”, rekao je Mirko Šašić, predsjednik Udruženja malih akcionara RŽR “Ljubija”.

Predstavnik državnog kapitala RŽR “Ljubija” nije prisustvovo današnjoj sjednici, ali je pismenim putem obavijestio Skupštinu akcionara da je glasao za usvajanje svih tačaka dnevnog reda.

Rukovodilac Službe za pravne poslove u Rudniku Ognjen Hrnjak, rekao je da Vlada RS vodi postupak pregovaranja, te da to nije završni čin već su se time stvorili preduslovi za početak postupka dokapitalizacije RŽR “LJubija”.

“Vlada je u dva navrata pokušala da proda svoj većinski paket akcija i nije uspjela da pronađe strateškog partnera. Ovaj put pojavio se strateški partner s kojim će Vlada poslije današnjih odluka ući u postupak dokapitalizacije svog preostalog kapitala u ovom društvu”, rekao je Hrnjak novinarima.

kozarski.com