Javna ustanova Dom za starija lica Prijedor obilježila je 24 godine rada.  U ovu godinu ušli su s optimizmom, jer se poslovanje stabilizovalo, a povećava se i broj korisnika usluga ove ustanove.

“Za sve te godine kroz našu ustanovu je prošlo oko 2.000 ljudi. Sama ta brojka ilustruje značaj naše ustanove ne samo za Prijedor, već za cijelu regiju. Naše poslovanje ide ka jednom stabilnom putu i nadam se da ćemo uskoro prevazići sve dosadašnje probleme”, rekla je Marija Ličanin, v.d. direktora Doma za starija lica Prijedor.

Ona je napomenula da je podrška Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS izuzetna, što je bilo izraženo u najtežim trenucima kada su izašli u susret svim njihovim zahtjevima. Ličaninova je napomenula da imaju dobru saradnju sa Gradom Prijedorom, kao i sa centrima za socijalni rad iz RS i FBiH.

Povećao se i broj korisnika, pa je usluge Doma za starija lica Prijedor krajem protekle godine koristilo njih 175, a pristiglo je i novih zahtjeva za smještaj.

“Pored primarne zdravstvene zaštite i njege, nudimo i socijalizaciju, uključujemo ih kako u domsku zajednicu, tako i u život našeg grada. Imamo niz aktivnosti, u kojima uzimamo u obzir interesovanje korisnika, kao i njihove optimalne mogućnosti”, rekla je Sabina Tenić, rukovodilac Odjeljenja socijalne zaštite i njegeu Domu za starija lica Prijedor.

 

Tv Prijedor