Ukazujući i zalažući se za potrebe, interese različitih grupa, nudeći konkretna rješenja za razne društvene probleme, civilna društva u BiH igraju važnu ulogu. Poredeći trenutnu situaciju sa drugom polovinom 20. vijeka, kada je nevladin sektor doživio veliku ekspanziju, izvjesno je da se civilna društva u BiH sada nalaze na izdisaju.

Nameće se pitanje: šta je glavni uzrok toga da u BiH dolazi do suzbijanja slobode govora, medija, gušenja civilnog društva i, u konačnici, stavljanja svih principa demokratije na margine.

Nije nemoguće zaključiti: riječ je o principima totalitarnog režima koje Dodik jasno oslikava kroz svoje poteze kojima želi dokazati i pokazati „moć“. Odatle proistječe i njegov novi, „inspirativni“ potez.

Zakon o finansiranju nevladinih organizacija

Naime, posebna sjednica NSRS-a održana je 1. Februara, a na njoj je usvojeno ukupno dvanaest zaključaka. Ova je sjednica predviđala da će biti govoreno o trenutnoj političkoj krizi u BiH i pronalasku rješenja za važne probleme. Unatoč tome što se o navedenim problemima razgovaralo, usvojeni su i ničim izazvani zaključci koji se odnose na nevladin sektor u RS-u. Dakle, četvrta tačka koja je usvojena na ovoj sjednici je glasila: „Narodna skupština RS traži od Vlade RS da u parlamentarnu proceduru uputi zakon o finansiranju nevladinih organizacija.“

Ukoliko bi došlo do sprovođenja zakona koji bi kontrolisao finansiranje nevladinih organizacija u RS, SAD-u bi bilo zabranjeno da iste finansira. Podsjećamo, ovo nije prvi put da NSRS raspravlja o Zakonu o finansiranju nevladinih organizacija.

Naime, kako za FACE ističe predsjednica Udruženja „Oštra Nula“, Milica Pralica, 2015. godine bio je aktuelan Nacrt zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija koji je bio u skupštinskoj proceduri, a zatim se 2018. godine trebalo raspravljati i o Prijedlogu o stranim donacijama, po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Zaključci sa sjednice NSRS pripremljeni ranije na drugom mjestu

Ipak, nakon  posljednje održane sjednice NSRS-a 1. februara, predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je da su zaključci koje je izglasala NSRS pripremljeni na nekom drugom mjestu.

„Mi smo pričali o političkoj i ekonomskoj situaciji, a vi ste tamo vidjeli zaključke koji se odnose na nevladin sektor, neki poseban zakon, o nekom posebnom tijelu za korupciju. Doći će do ozakonjenja sankcionisanja nevladinog sektora u izbornoj godini, što predstavlja jedan vid zastrašivanja“, rekao je Šarović.

„Face“ je kontaktirao Šarovića, ali na naše upite nije odgovorio.

Inspirativni Dodik prepisuje američke zakone

Komentarišući konkretno ozakonjenje finansiranja nevladinog sektora, Milorad Dodik rekao je da je najbolje rješenje da NSRS donese zakon o finansiranju subjekata RS iz inostranstva, posebno naglašavajući da je sve po uzoru na SAD.

Prepisat ćemo američki zakon i samo ćemo umjesto SAD napisati RS. Predlažem da sve naše antikoruptivne mjere ispitamo tako što će ova Narodna skupština RS formirati tim, kojim će predsjedavati opozicija, i koji će predložiti nove mjere“, izjavio je Dodik.

I dok prepisuje američke zakone, Dodik američke sankcije ostavlja po strani. Podsjećamo, 5. januara SAD su proširile listu sankcija koje se povezuju s korupcijom širom svijeta, a od tada na listi su se našli Milorad Dodik i Alternativna televizija iz Banje Luke.

„Dodik narušava bh. institucije pozivajući na preuzimanje državnih nadležnosti i stvaranje paralelnih institucija u bh. entitetu RS. On koristi svoj zvanični položaj u BiH da akulumira lično bogatstvo kroz mito i druge oblike korupcije“, naveli su.

Ovo nije bio prvi put da se Dodik našao na američkoj listi za sankcije. Prvi put je bio 2016. godine zbog nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH, kada mu je uskraćena mogućnost putovanja u SAD. Dok ne mari za sankcije, Dodik sa osmijehom dočekuje administratoricu USAID-a, Samathu Power, klimajući glavom na sve njene zahtjeve.

Klimat će Dodik na svaku marku koja dođe sa Zapada, jer je finansijski kolaps RS-a sve izvjesniji, kao i moguće uništenje djelovanja nevladinog sektora u RS. Govoreći o kolapsu koji bi nevladin sektor doživio usvajanjem ovog zakona, predsjednici udruženja, analitičari, novinari izražavaju veliku zabrinutost.

Trifunović: „Ja prvi ponižavanje neću prihvatiti!“

Aleksandar Trifunović, glavni urednik portala „Buka“ iz Banje Luke, za „Face“ je govorio o mogućnosti nametanja ovog zakona i šta bi to donijelo nevladinom sektoru RS-a.

„Ako bude po nacrtu starog zakona koji je već bio na izglasavanju u NSRS, onda to znači sigurno gotovo potpuni kraj nevladinog sektora u RS. Smatram da su nametnuti uvjeti nesvakidašnji i diskriminatorski! Milorad Dodik ako bude želio da usvoji ovaj zakon, on ima kapacitet da ga usvoji. Ako dođe do toga, to će biti jedinstven takav zakon u Evropi i na dodatan način će da izoluje RS i stvori sliku nedemokratskog društva. Skoro 80% medija u RS su pod kontrolom Milorada Dodika! Par je postotaka medija koji ga kritikuju, a cilj je da se onemogući da oni rade svoj posao. Ja prvi to ponižavanje neću prihvatiti“, rekao je Trifunović za FACE.

Trninić: „Ne bih volio da bude represivnih mjera!“

Kako je već jasno podvučeno, organizacije civilnog društva odraz su demokratskih vrijednosti, artikulacije građana. Kako ističe politički analitičar Ilija Trninić za FACE, svi ovi pokušaji usvajanja zakona su probe da se prikaže uređenje kompletnog društva.

„Najava Narodne skupštine RS da se uputi u proceduru izrade zakona o finansiranju nevladinog sektora je svojevrstan odgovor na uvedene sankcije SAD-a Dodiku. Sve to je pokušaj da se prikaže uređenje kompletnog društva. Smatram i da je riječ o potrebi da se uredi finansiranje organizacija civilnog društva – ne samo u RS, nego na ovim prostorima, ali sam način donošenja zasigurno nema za cilj isključivo uređenje ovog sektora. Ne bih volio da sve ovo bude represivna mjera prema nevladinim organizacijama. Ne bih volio da se ponove dešavanja iz 2015. i 2018. godine“, rekao je Trninić za FACE.

Pralica: „Novi zakon krši Ustav, Evropsku konvenciju i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima!“

Rad nevladinih organizacija već je uređen zakonima o udruženjima i fondacijama koje postoje na više nivoa vlasti, a sve organizacije dužne su djelovati u skladu sa važećim zakonima te finansijski izvještavati državne organe. Kako navodi predsjednica Udruženja „Oštra Nula“, Milica Pralica za FACE, nevladine organizacije sve navedene principe i zakonske odredbe poštuju.

„Svaka nova zakonodavna aktivnost u vezi sa radom nevladinih organizacija trebala bi pojednostaviti postupak registrovanja nevladinih organizacija i otkloniti nejasnoće u vezi sa primjenom postojećih propisa. Ukoliko novi zakon o finansiranju nevladinih organizacija u RS-u na bilo koji način bude nalagao dodatne i posebne obaveze, ili se one budu stavljale pod drugačiji režim od svih drugih pravnih subjekata samo zbog izvora svog finansiranja ili prirode svoje djelatnosti, to bi moglo predstavljati kršenje Ustavom predviđenih prava, ali i kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima“, poručila je.

Vuković: „Nepoznanica je na šta bi se sve odnosio novi zakon!“

Istog mišljenja je analitičar i istraživač „Transparency Internationala“, Uglješa Vuković, koji je za FACE rekao da BiH već ima regulisan zakonski okvir o položaju, pravnom statusu i finansiranju nevladinih organizacija, a svako zadiranje u ovu materiju mora biti učinjeno s oprezom i uz poštovanje međunarodnih standarda.

„Sve ranije najave vladajuće koalicije u RS oko regulisanja pravnog statusa nevladinih organizacija svodile su se na to da se posebno tretiraju pred domaćim organima nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranih izvora, da im se nametnu dodatne obaveze i ograničenja, čak i u pogledu djelovanja, čime bi se ugrozilo pravo na slobodu udruživanja. Nepoznanica je na šta bi se odnosio sve novi zakon jer niti jedan predlagač još nije izašao sa nacrtom ili prijedlogom zakona“, rekao je Vuković.

Lučka: „Ovaj zakon ograničio bi one koji redovno kritikuju i bore se protiv problematičnih društvenih pojava!“

Kada ne znamo tačnu sadržinu mogućeg zakona, ono što preostaje je samo pretpostavljati šta bi pisalo u istom. Direktor banjalučkog Centra za ljudska prava, Dejan Lučka smatra pretpostavkom da bi se ovim zakonom pokušala ograničiti aktivnost i finansiranje nevladinih organizacija  uz zakonsko stavljanje etikete tzv. „stranih agenata“ za one organizacije koje primaju donacije iz inosatranstva.

„U javnosti se nevladine organizacije već duži vremenski period, od strane određenih krugova, etiketiraju kao stranoplaćeničke i izdajničke, a pretpostavljam da bi sa novim zakonom vlastodršci željeli da to i zakonski uobliče. To bi vjerovatno dovelo do otežanog rada određenih organizacija, ali i do većeg pritiska na iste, naročito u pogledu rada onih organizacija koje redovno kritikuju i bore se protiv kriminala, korupcije, kršenja ljudskih prava i ostalih problematičnih pojava u društvu“, rekao je Lučka za FACE.

Kritikovati, boriti se protiv kriminala, korupcije, kršenja ljudskih prava… sve su to prava svake individue u demokratskom društvu, ali ograničavanjem ovih prava, gospodin Dodik nastavlja sa svojim provokacijama i izražava svoj inat za sankcije koje su mu SAD nametnule. Lučka, Pralica, Vuković za „Face“ su govorili i o Dodikovim provokacijama kojima bi targetirao one koji ne razmišljaju na isti način kao vladajući.

„Američke sankcije su možda povod, ali ne vjerujem da je ovo direktan odgovor na njih, prije da je samo još jedan od ishitrenih poteza vlasti, koja na dnevnoj bazi par puta mijenja svoje mišljenje. Čini mi se da se taj glas kritike želi utišati, a narod još više nahuškati na nevladine organizacije, kako bi se, prvo: postigla neka vrsta osvete zbog njihovog rada; drugo: kako bi se glasovi protivljenja i bunta utišali u što većoj mjeri; i treće: kako bi se pažnja građana skrenula sa svih negativnih pojava koje se dešavaju zbog loše vlasti i njihovih zakulisnih radnji, kao što su kriminal, korupcija, ogroman odlazak ljudi iz BiH, konstantne političke krize, degradiranje socijalne i zdravstvene zaštite, osiromašenje.“

Milica Pralica jasno je precizirala šta Dodik govori svojim postupcima: „Ovo je pokazatelj političke moći Milorada Dodika i diktature koju živimo u RS“, kazala je.

Dodik bi slušao i uvodio diktaturu. Malo bi i klimao glavom i otvarao kesu kada dolaze američke diplomate. Mnogo bi toga on uradio, ali jasno je da dolazi vrijeme kada će Dodik morati odabrati stazu kojom će da hodi, jer je sve izvjesnije da se putevi razdvajaju i da više nema kalkulacija, a što bi rekli: „Dođu tako vremena kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati.“

Možda nekada treba zašutjeti i dati vremena Dodikovoj „inspiraciji“ da djeluje.

Mile, možda ti nekada bude dosta!