Početna Prijedorski region Đaković: Oni koji se ne jave u karantin biće kažnjavani

Đaković: Oni koji se ne jave u karantin biće kažnjavani

Tekst se nastavlja ispod oglasa
U Prijedoru je preminuo drugi čovjek koji je zaražen korona virusom i nalazio se u izolaciji u bolnici “Doktor Mladen Stojanović” u ovom gradu. Riječ je o ocu prvog zaraženog Prijedorčanina koji je takođe preminuo prije pet dana na Univerzitetsko-kliničkom centru u Banjaluci.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković koji je ujedno i komandant Štaba za vanredne situacije potvrdio je da je drugi preminuli Prijedorčanin starije životne dobi.
“Imao je i više drugih oboljenja. U vezi je sa prvim klasterom iz kojeg se razvio virus i iz kojeg je i prvi Prijedorčanin zaražen i preminuo. Želim da porodici izrazim saučešće. Možemo sada reći da se radi o ocu i sinu koji su preminuli u ovoj epidemiji virusa korone. Ja još jednom izražavam iskreno saučešće porodici”, izjavio je Đaković.
Inače, prema najnovijim podacima u Prijedoru nema novooboljelih od virusa korona, dok su 124 lica pod zdravstvenim nadzorom , a 948 je izašlo iz zdravstvenog nadzora , a u karantinu se nalazi 70 ljudi /67 muškaraca i tri žene/.
” U prethodnom danu je šest lica sankcionisano zbog kršenja mjera i ovdje moram obavijestiti da imamo spoznaje da sa graničnih prelaza iz Federacije kao što su Izačić i drugi, dolaze lica u naš grad bez pratnje policije i oni su svi dužni da se jave u karantin u Hotelu Prijedor . Ovo posebno podvlačim jer dolaze bez policijske pratnje , nepoznatog statusa i netestirani i ja pozivam sva ta lica da se po dolasku u grad jave u taj karantin u hotelu inače će biti smatrana da su to lica koja izbjegavaju izolaciju i za to postoje kaznene mjere” naglasio je Đaković.
On je dodao da je evidentirana i jedna donacija Crvenom krstu iz preduzeća ” Mlijekoprodukt” u mliječnim proizvodima koji su dostavljeni javnim kuhinjama za pripremu hrane i za karantine.
” Na žiro-računu bolnice je danas 207.549 KM i bolnica je dobila još proizvoda kao što su viziri, maske …”, rekao je Đaković.
On je potvrdio da je Tim za sagledavanje ekonomskih mjera u gradu Prijedoru u pripremi drugog paketa ekonomskih mjera u privredi, ali i za poljoprivredu.
“Grad Prijedor bez odluka Skupštine grada ne može ovakve stvari izvršavati ni prema privredi ni prema poljoprivredi i tražićemo, pošto je juče predloženo da se Skupštine ne održavaju barem 15 dana, ali u nekoj hitnoj situaciji dužna je lokalna zajednica da se obrati Republičkom štabu za vanredne situacije, tako da ćemo se danas obratiti Štabu da nam dozvoli da vanredno održimo Skupštinu u gradu Prijedoru, vjerovatno u Pozorištu Prijedor, da bismo mogli donijeti odluke o ovim mjerama, jer sjetva neće moći čekati. Moramo što prije reagovati da dodatno podstaknemo građane za sjetvu i sađenje”, smatra on.
Đaković je dodao da je dezinfekcija stambenih zgrada u kontinuitetu u toku.
“Danas slijedi dezinfekcija u LJubiji, a potom u Kozarcu i Omarskoj. Zahvaljujemo se penzionerima jer su danas bolje poslušali i dobrim dijelom se pridržavali distance i moram ih pohvaliti i pozvati da tako nastave i dalje jer distanca je najvažniji faktor izbjegvanja zaraze”, naglasio je Đaković.
On je pohvalio i preduzeće “Komunalne usluge” koje je intenziviralo odvoz smeća i obavilo dezinfekciju svih kontejnera u koje se otpad odlaže.
“Pohvaljujem naše Komunalno preduzeće koje se trudi da odveze sve prikupljeno smeće u gradu Prijedoru i juče su dezinfikovali sve kontejnere u koje se baca smeće i time doprinose borbi protiv virusa”, rekao je Đaković i dodao da se trenutno više otpada i baca u kontejnere jer ljudi više borave u svojim domovima.
Odgovarajući na pitanje novinara o ukupnom broju testiranih Prijedorčana, Đaković je rekao da taj podatak nije dobio iz Republičkog štaba i da vjeruje da će i ti podaci biti dostupni u narednom periodu.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 07.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj pojave oboljenja od virusa korona, tako da je trenutno jedno lice zaraženo korona virusom. U toku dana preminula je jedna osoba pozitivna na korona virus. Pod zdravstvenim nadzorom je 124 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 978 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 70 lica .
2. Gradski štab za vanredne situacije je upoznat sa Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH kojim se zabranjuje nadležnim organima na svim nivoima vlasti u BiH, uključujući i entitetske i kantonalne štabove civilne zaštite, kao i drugim organima koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona, da objavljuju lične podatke o licima koja su pozitivna na korona virus i licima kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.
3. Dana 06.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, kojim se pored ranije donesenih zabrana i ograničenja svim licima izvan njihovog prebivališta / boravka zabranjuje kretanje od subote u 12,00 časova do nedjelje u 18,00 časova. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 13.04.2020.godine.
4. Dana 06.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak kojim se: “Za sva lica koja su prešla granicu na teritoriju Federacije BiH ili Brčko distrikta i dobila rješenje kojim se stavljaju pod zdravstveni nadzor u kućnoj sredini u Republici Srpskoj, dužna su odmah, a najkasnije od 12 časova od ulaska u Bosnu i Hercegovinu, da se jave radi smještaja u karantin u jedinici lokalne samouprave u mjestu prebivališta/ boravišta u trajanju od 14 dana, a o čemu se ne donosi posebno rješenje, pod prijetnjom prinudnog smještaja u karantin”.
5. Dana 06.04.2020.godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaključak o postupanju sa robom koja je donirana Republici Srpskoj, kojim se zadužuje Crveni krst Republike Srpske da primljenu robu uputi krajnjem korisniku putem Štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave.
6. Prema informacijama dobijenim od strane Odjeljenja za privredu i poljoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovoljna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno.
7. Formirani karantini na području grada Prijedora funkcionišu u skladu sa Naređenjem donesenim od stane Komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije i u skladu sa uputama koje je dao Tim za upravljanje karantinom.
8. U toku prethodnog dana izvršena je dezinfekcija stambenih zgrada- ulaza i stubišta u centralnoj – gradskoj zoni Grada Prijedora.
9. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donosi:

Zaduženja i preporuke:
1. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na teritoriji Grada Prijedora da u potunosti poštuju mjere i ograničenja o zabrani kretanja, koja su utvrđena Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, koji je donesen dana 06.04.2020.godine.
2. Obavezuje se GO Crvenog krsta Prijedor da u potpunosti sprovede Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije koji je donesen dana 06.04.2020. godine, a koji se odnosi na postupanje sa robom koja je donirana Republici Srpskoj, a koja će od strane Crvenog krsta Republike Srpske biti upućena krajnjim korisnicima putem Gradskog štaba za vanredne situacije.
3. Obavezuju se lica-građani grada Prijedora koji dolaze na teritoriju grada Prijedora, a koja granicu prelaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta, da se odmah, a najkasnije u roku od 12 časova od ulaska u BiH jave radi smještaja u formirani karantin u Prijedoru. U slučaju nepoštovanja ove mjere primjeniće se mjere prinudnog smještaja u karantin.
4. Obavezuje se Stručna služba Gradske uprave Prijedor da predloži 4 lica zaposlena u Gradskoj upravi koji će obavljati ulogu domaćina u karantinu koji je formiran u Hotelu “Prijedor” u Prijedoru.

Broj: 02-sl-22/20
Datum: 07.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila