Početna Vijesti Đajić na koncertu povodom početka škole proglašen “vitezom” i djeci dijelio sladoled...

Đajić na koncertu povodom početka škole proglašen “vitezom” i djeci dijelio sladoled „crvene boje“

Nedopustivo je da se, pored svih sredstava manipulacije kojima se političari u BiH svakodnevno koriste kako bi ostvarili lične interese, čak i djeca zloupotrebljavaju u cilju sticanja političkih poena.

Predizborno je vrijeme i političari posebno u ovih mjesec dana traže način da prikupe koji glas više na predstojećim izborima. Političari su često ponašaju na način da je u politici sve dozvoljeno, pa im nisu strana zavaravanja i razne vrste maniplucije, u njihovim aktivnostima često se nalaze djeca.

Dan nakon početka kampanje koja je krenula 2. oktobra održan je jedan koncert na dječijem igralištu u Banjaluci, koji je najavljen kao koncert povodom početka školske godine, na plakatima niko nije naveden kao organizator, a mnogi prisutni roditelji koji su doveli svoju djecu na ovaj koncert iznenadili su kada je Vlado Đajić, nosilac liste SNSD-a i direktor Univerzitetsko-kliničkog centra proglašen zaštitnikom i vitezom djece, održao je govor i nakon toga okupljenoj dijelio djeci sladoled „naravno crvene boje, boje SNSD-a“.

Roditelji koji su bili prisutni na ovom događaju rekli su nam da su djeca iz hora Đajiću pjevala i pjesmu za krsnu slavu.

Mirjana Ćuskić iz Helsinškog komiteta za ljudska prava iz Bijeljine rekla je da je nedopustivo da se, pored svih sredstava manipulacije kojima se političari u BiH svakodnevno koriste kako bi ostvarili pojedinačne lične interese, čak i djeca zloupotrebljavaju u cilju sticanja političkih poena.

„Adekvatna zaštita i unapređenje dječijih prava treba da bude među prioritetima u političkim programima svih partija kontinuirano, a ne samo za vrijeme predizborne kampanje. Naročito je poražavajuće što političari na ovaj način zloupotrebljavaju i djecu sa poteškoćama u razvoju, kojima u BiH godinama nedostaje kvalitetna, sistemska podrška kako bi ostvarili svoja prava i adekvatan pristup zdravstvu, obrazovanju i zapošljavanju. Na marginalizovane grupe u našem društvu političari zaborave čim se prebroje prvi glasovi, a upravo zloupotrebom ovih grupa često nezasluženo dobijaju podršku šire društvene zajednice“, rekla je za BUKU Mirjana Ćuskić.

Ona dodaje da nijedan zakon u BiH formalno ne zabranjuje prikazivanje djece u političkom oglašavanju, a politički subjekti često zaboravljaju da Konvencija o pravima djeteta jasno obavezuje da svi subjekti moraju svoje aktivnosti, koje se tiču djece i u koje su uključena djeca, sprovoditi isključivo u najboljem interesu djece.

„Djeci nije obezbijeđena privatnost u okviru političkih kampanja, te ih to dodatno izlaže negativnom komentarisanju od strane protivničkih političkih struktura. Najveći problem je što djeca nemaju uticaj na ove procese što ih može izložiti dodatnim razvojnim traumama. Djeci definitivno nije mjesto na predizbornim skupovima, bilbordima i tribinama, jer djeca prema svom uzrastu ove pojave ne razumiju i o njima ne mogu imati izgrađen sopstveni stav i mišljenje. Međutim, nisu samo politički subjekti glavni krivci za zaloupotrebu djece u predizbornoj kampanji. Važno je naglasiti i ulogu roditelja koji su simpatizeri određenih političkih partija, pa sami svoju djecu direktno izlažu ovakvim aktivnostima, ne podstičući ih da otvoreno i kritički promišljaju o savremenim društvenim i političkim pitanjima. Na taj način, nametanjem svog mišljenja djeci ne ostavljaju mogućnost sopstvenog izbora, što može izrazito negativno uticati na formiranje njihovih demokratskih vrijednosti“, rekla je za BUKU Ćuskić.

Gordana Rajić, Ombudsman za djecu Republike Srpske rekla je da postojeća zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini nisu regulisala pitanje zaštite djece u političkoj kampanji i moguće zloupotrebe u vezi s tim, zbog čega je Ombudsman za djecu ranije uputio Preporuku Centralnoj izbornoj komisiji BiH kojom su predložene izmjene Izbornog zakona u dijelu da pored definisanih Pravila ponašanja, definiše i zabranu zloupotrebe djece u političke svrhe, te utvrdi sankcije za postupanja utvrđenoj zabrani.

„Kako do navedenih izmjena nije došlo, a budući da tokom izbora redovno zaprimamo prijave-žalbe kojima se ukazuje na moguće zloupotrebe djece u političke svrhe, Ombudsman za djecu je prvog dana kampanje za Opšte izbore 2022. godine, Centralnoj izbornoj komisiji BiH uputilo novu preporuku kojom smo dali smjernice svim političkim partijama, odnosno političkim/nezavisnim kandidatima, kako bi se izbjegla postupanja koja dovode do povrede prava djece tokom (pred)izbornih aktivnosti“, rekla je za BUKU Gordana Rajić.

Dodaje da su apelovali na sve političke stranke, javnost i medije da u izbornoj kampanji za opšte izbore 2022. godine ne koriste i ne zloupotrebljavaju djecu u izbornim aktivnostima, da održavanje izbornih aktivnosti ne provode u školskim i drugim prostorima u kojima se organizuju aktivnosti u vezi sa djecom i da ne ometaju redovne nastavne procese, da se suzdrže od pozivanja djece na masovna i druga okupljanja i učešće u predizbornim skupovima, da se suzdrže od korišćenja slika/video zapisa djece u svojim kampanjama, te da svoje aktivnosti usmjere na kreiranje programa koji će imati za cilj stvaranje podsticajnog i sigurnog okruženja za djecu, te obezbjeđenje adekvatnih mehanizama za efikasniju zaštitu i ostvarivanje prava djece zagarantovanih Konvencijom.

Pored toga, Institucija Ombudsmana za djecu RS zatražila je od CIK-a da navedenu preporuku objavi javno i tako smjernice učini dostupnim svim aktuelnim i budućim političkim subjektima.

„Djeca imaju pravo i treba da učestvuju u svim aspektima javnog života, uključujući i politiku, ali na način da im se omogući participacija odnosno pravo na učešće u kreiranju rješenja koja će imati za cilj unapređenje njihovog položaja u društvu, a ne učešćem u predizbornim kampanjama koje isključivo imaju za cilj promociju određenog političkog subjekta/partije. Fotografisanje sa djecom je dozvoljeno ukoliko postoji saglasnost roditelja, ali bez obzira na navedenu saglasnost, takve fotografije najčešće bivaju zloupotrebljene od strane trećih lica jer se često dovode u neki drugi, najčešće negativan kontekst“, pojašnjava Rajić.

Što se tiče učešća djece na predizbornim skupovima, Ombudsman za djecu je u smjernicama ukazao da politički subjekti ne bi trebalo da pozivaju djecu na političke skupove i druga masovna okupljanja, a na roditeljima je prije svega odgovornost da ne vode djecu na takva okupljanja i da ih zaštite od nepotrebnih izlaganja.