Početna BiH Devet Marokanaca, trojica Libijaca i Kubanka optuženi za oštećenje robe u kamionu...

Devet Marokanaca, trojica Libijaca i Kubanka optuženi za oštećenje robe u kamionu tešanjskog prijevoznika

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 13.01.2022.godine, podiglo je optužnicu protiv Chukri Houssine, Mounir Hadi, Monaim Ziach, Hamid Rochdi, Soufiane Baufale, Samar Skahr, Roxana Rodrigez – Suarez, Sanaa Moussi Ali, Zohir Labar, Oussama Katalina, Ali Chaibi, Sifo Labhr, Abdalmajed Jamoua jer su počinili krivično djelo Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. u vezi sa članom 31. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 03.02.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Tešanj.

*Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu presumpciju nevinosti iz clana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.
**Optužnica koja se nalazi u prilogu objave je anonimizirana u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija…

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON – KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA
Broj: T04 0 KT 0045545 21
Zenica, 13.01.2022. godine
OPĆINSKOM SUDU U TEŠNJU -Sudiji za prethodni postupak- TEŠANJ
Na osnovu člana 45 stav 2 tačka h) i i) u vezi sa članom 241 Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m
O P T U Ž N I C U
Protiv:

1.CHUKRI HOUSSINE, sin Mohamed, rođen 2002. godine u Maroku,
2.MOUNIR HADI, sin Mouhameda rođen 1990. godine, u Maroku,
3.MONAIM ZIACH, sin Abdela, rođen 1994. godine u Maroku,
4.HAMID ROCHDI, sin Alia, rođen 1999. godine u Maroku,
5.SOUFIANE BAUFALE, sin Muhameda, rođen 1992. godine u Maroku,
6.SAMAR SKAHR, kći Lhaya, rođena 2000. godine u Libiji,
7.ROXANA RODRIGEZ-SUAREZ, kći Gerarda, rođena 1991. godine u Kubi,
8.SANAA MOUSSI ALI, kći Ibrahima rođene, rođena 1991. godine u Maroku,
9.ZOHIR LABAR, sin Mustafe, rođen 2000. godine u Libiji,
10. OUSSAMA KATALINA, sin Ise, rođen 1999. godine u Maroko,
11. ALI CHAIBI, sin Saliha, rođen 1999. godine u Maroku,
12.SIFO LABHR, sin Mustafe , rođen .2003. godine u Libiji,
13.ABDALMAJED JAMOUA, sin Ibraitema, rođen 1999. godine u Maroku,

što su:
Dana 28/29.05.2021. godine, u vremenu od 17,00 do 09,50 sati, u mjestu K. broj …, na području općine Tešanj, zajednički i dogovoreno kroz prethodno načinjen otvor na metalnoj zaštitnoj ogradi ušli na parking prostor firme „E. C.“ d.o.o. Tešanj nakon čega su na teretnom motornom vozilu marke „Mercedes“ reg. oznaka … sa priključnog vozila marke „Dinkel“ reg. oznaka *** te na teretnom motornom vozilu marke „Volvo“ reg. oznaka … sa priključnog vozila marke „Kogel“ reg. oznaka … i to sa tovarnih dijelova skinuli dio cerade i ušli u unutrašnjost gdje su se za dalji transport nalazile 1 složene kartonske kutije sa filterima vlasništvo firme „M + H. G.“ d.d. T., poslije čega su da bi sebi napravili dovoljno mjesta za boravak dio tih kartonskih kutija sa motornim filterima izbacili van, svjesni da na taj način mogu oštetiti tuđu stvar i pristajući na to, pri čemu su takođe na priključnom vozilu marke „Kogel“ rasjekli krovnu ceradu, da bi u jutarnjim satima bili otkriveni od strane policijskih službenika PU IV PS Tešanj, na koji gore opisani način su oštetili B. F. vlasnika firme „E – C“ d.o.o. Tešanj za iznos od oko 6.000,00 KM a firmu „M + H. G.“ d.d. T. za iznos oko 7.100 eura. čime su učinili krivično djelo Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. u vezi sa članom 31. KZ F BiH.