Početna BiH Danas tačno u podne posebna sjednica Narodne skupštine RS

Danas tačno u podne posebna sjednica Narodne skupštine RS

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Na dnevnom redu je samo jedna tačka dnevnog reda – Ocjena rada Visokog predstavnika, primjena Aneksa X Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u periodu razgovora o imenovanju novog Visokog predstavnika.

U informaciji na 15 stranica koju su dobili narodni poslanici navodi se da Aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma definiše tek zadatke visokog predstavnika, da Upravni odbor PIK-a nikada nije raspolagao pravom da uređuje ili definiše mandat i ovlaštenja visokog predstavnika, a da Vijeće sigurnosti nikada nije usvojilo nikakve dopune ovlaštenja visokog predstavnika iz Aneksa 10, tako da su svi postupci visokog predstavnika koji idu izvan okvira Aneksa 10. ultra vires.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Budući da prisvojena ovlaštenja nemaju pravni osnov, te krše ljudska prava građana BiH i fundamentalna načela međunarodnog prava koja su utvrđena važećim ugovorima i međunarodnim običajnim pravom, primjena tih ovlaštenja ne može imati nikakvo obavezujuće pravno dejstvo niti obavezujuću snagu ni po koga.

Bilo koja odluka visokog predstavnika ne može imati pravnu snagu sve dok strane kojima su te odluke upućene ne pristanu na njihovu primjenu sa stanovišta prava.

S tim u vezi, a imajući u vidu da je visoki predstavnik uveliko prekoračio ulogu dodijeljenu Aneksom 10, u potpunosti je opravdano ignorisanje diktata visokog predstavnika nametnutih kršenjem ograničenja njegovih ovlaštenja iz Aneksa 10.

Osim toga, poštovanje suvereniteta BiH i vladavina prava nalažu zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika. Neizabrani strani zvaničnik bez ikakve odgovornosti, koji je prisvojio neograničena izvršna, zakonodavna i sudska ovlaštenja koja ne podliježu nikakvoj reviziji, nespojiv je sa pojmom suvereniteta i evropskim putem BiH.

Da bi se kvalifikovala za članstvo u Evropskoj uniji, BiH mora postati zemlja koja može da upravlja sama sobom, čiji se suverenitet u potpunosti poštuje.

Ovo neće biti moguće sve dok visoki predstavnik bude prisutan u BiH i dok bude prisvajao ovlašćenje da putem odluka nameće zakone, mijenja ustav i kažnjava kako mu se prohtije, uz potpuno prenebregavanje dejtonskog ustavnog sistema i međunarodnog prava.

Ako BiH želi da postane država sa punim suverenitetom i članica Evropske unije, prisustvo visokog predstavnika u BiH mora se okončati.

Uzevši u obzir sve navedeno, kao i značajan doprinos visokih predstavnika produbljivanju nerazumijevanja i netrpeljivosti između konstitutivnih naroda kao nosilaca suvereniteta BiH, krajnje je vrijeme da, umjesto novog pokušaja bespravnog i nezakonitog imenovanja novog visokog predstavnika, Kancelarija visokog predstavnika bude zatvorena”, navodi se u informaciji.

(Patria)

ASHA prodaja vozila