Početna Servisne Danas oblačno sa kišom

Danas oblačno sa kišom

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me. U ni­zi­na­ma biće ki­ša, a u vi­šim po­dručji­ma sni­jeg. Vje­tar slab do umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom između 1 i 5°C, na ju­gu do 8°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 5 i 10°C, na ju­gu ze­mlje do 14 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

U ni­zi­na­ma biće ki­ša, a u vi­šim po­dručji­ma sni­jeg. Vje­tar slab do umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra.

Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom između 1 i 5°C, na ju­gu do 8°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 5 i 10°C, na ju­gu ze­mlje do 14 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
  • Sa­ra­je­vo               5 ºC
  • Ba­nja­lu­ka            8 ºC
  • Bi­je­lji­na               8 ºC
  • Bi­hać                    9 ºC
  • Li­vno                    8 ºC
  • Mos­tar                 13 ºC
  • Ze­ni­ca                   6 ºC
  • Tre­bi­nje               11 ºC
ASHA prodaja vozila