Početna Servisne Danas oblačno s ki­šom u BiH

Danas oblačno s ki­šom u BiH

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da­nas se u BiH očeku­je oblačno s ki­šom. Obil­ni­ja ki­ša se očeku­je na sje­ve­ru, is­to­ku i ju­go­is­to­ku. Vje­tro­vi­to pri­je po­dne. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 4 i 13°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 12 i 18 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

  • Sa­ra­je­vo 10ºC
  • Ba­nja­lu­ka 13ºC
  • Bi­je­lji­na 14ºC
  • Bi­hać 13ºC
  • Li­vno 8ºC
  • Mos­tar 12ºC
  • Ze­ni­ca 11ºC
  • Tre­bi­nje 11ºC
ASHA prodaja vozila