Početna BiH Da li ste podigli svoju elektronsku zdravstvenu karticu?

Da li ste podigli svoju elektronsku zdravstvenu karticu?

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) trebao bi početkom avgusta da počne da se primjenjuje na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

A kada je riječ o elektronskim karticama, osiguranici u svim poslovnicama FZO RS već mogu da podižu svoje kartice. Takođe, osiguranici Fonda na internet stranici,  i to, mogu provjeriti da li je za njih izrađena elektronska zdravstvena kartica i u kojoj poslovnici Fonda se nalazi.

Darija Filipović Ostojić, portparolka Fonda zdravstvenog osiguranja RS kaže da je veliki broj građana zainteresovan da preuzme svoju elektronsku karticu, a mogućnost provjere na internet stranici Fonda ubrzava ovaj process, jer osiguranici tačno znaju u kojoj poslovnici treba da preuzmu svoju elektronsku karticu.

“Takođe, u  nekim poslovnicama poput Banjaluke, zbog većeg broja elektronskih kartica,  osiguranici prvo podnose zahtjev za preuzimanje elektronske kartice, a kada se pronađu kartice, jer vrlo često jedan osiguranik podiže i za sve svoje članove porodice,  naknadno se kontaktiraju kako bi ih i lično preuzeli. Na ovaj način nastoje se spriječiti gužve u poslovnicama, ali i da osiguranici ne čekaju dugo u redovima na svoju karticu.  Osim toga, filijale FZO RS, poput Banjaluke, Bijeljine i slično već su se aktivno uključili  u podjelu elektronskih kartica i to na način da se u sjedište firmi poslodavaca dostave elektronske kartice za sve radnike koji su zaposleni u toj firmi, upravo da se spriječe gužve u poslovnicama i da osiguranici ne moraju pojedinačno da dolaze po svoju elektronsku karticu. Tako da nijedno pravo neće biti ukinuto ukoliko se odmah ne preuzme elektronska kartica, jer nije ostavljen rok za njeno preuzimanje i osiguranici svoja prava mogu nesmetano da ostvaruju i ukoliko ne podignu svoju e karticu”, rekla je za BUKU Darija Filipović Ostojić.

Dodaje da je do sada više od 100.000 osiguranika u cijeloj RS preuzelo svoju elektronsku karticu.

“Inače, elektronske kartice osiguranici mogu podići u našim poslovnicama u onim opštinama u kojima su registrovani i u timove porodične medicine. Fond nije predvidio rokove za preuzimanje elektronskih kartica, upravo zbog aktuelne epidemiološke situacije, te nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko osiguranici još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu Prema tome, ne postoji bojazan da će osiguranici biti uskraćeni za bilo koje pravo iz zdravstvenog osiguranja ukoliko odmah ne preuzmu karticu”, ističe ona.

Napominje da sve dok traje vanredna situacija u RS, zdravstvena zaštita u javnim ustanovama je obezbjeđena za sve građane, čak i neosigurane, i nema potrebe ni da se ovjeravaju knjižice.

“Inače, elektronske kartice se ne ovjeravaju, dakle, neće se ovjeravati ni kada se ukine vanredna situacija. Osigurano lice može da preuzme kartice i za članove svog domaćinstva ili uže porodice. Prve elektronske kartice su besplatne, odnosno osiguranici ih ne plaćaju. U slučaju da se desi da za nekoga nije izrađena elektronska kartica, osigurano lice može u našim poslovnicama podnijeti zahtjev za karticu i u najkraćem mogućem roku kartica će biti pripremljena”, pojašnjava Darija.

Dodaje da pored elektronskih kartica, IZIS podrazumijeva i upotrebu elektronskog kartona, elektronske uputnice i recepta.

“IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske. Ovim projektom se povezuju zdravstvene ustanove različitih nivoa u jedan jedinstven sistem, koji će omogućiti razmjenu medicinskih podataka pacijenata uz formiranje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona za svakog stanovnika Republike Srpske. Naime, dosadašnji kartoni pacijenata biće zamijenjeni elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni, ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti”, ističe Darija.

Dodaje da će tako ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao i slično.

“Zahvaljujući ovome, između ostalog, biće izbjegnuto dupliranje preglede, jer urađen pregled u jednoj ustanovi, biće automatski vidljiv svim ostalim ljekarima koji liječe pacijenta i u drugim ustanovama i drugim nivoima zdravstvene zaštite, te se ne može desiti da se iste usluge pacijentu pruže više puta i sl. Time će se smanjiti i liste čekanja na pojedine preglede, a to su samo neke od brojnih prednosti koje ovaj projekat donosi”, kaže na kraju naša sagovornica.

Buka