Početna Politika Cvijanovićeva nabavlja gorivo vrijednosti 200.000 KM

Cvijanovićeva nabavlja gorivo vrijednosti 200.000 KM

Služba predsjednika Republike Srpske raspisala je tender za nabavku pogonskog goriva u vrijednosti od skoro 200.000 KM, za period od godinu dana.

Predviđena je nabavka 61.000 litara dizela i 30.000 litara benzina za potrebe putovanja predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i drugih zaposlenih u Službi.

U obavještenju o nabavci je naglašeno da je neophodno da ponuđač ima benzinske pumpe u Banjaluci, Gradišci, Kozarskoj Dubici, Šamcu, Brodu, Bijeljini, Zvorniku, Srebrenici, Istočnom Sarajevu i Trebinju.

„U cilju dokazivanja dobre pokrivenosti prostora BiH sa benzinskim stanicma ponuđači trebaju dostaviti dokaze (o vlasništvu ili zakupu) da posjeduju benzinske pumpe u navednim gradovima i opštinama“, istaknuto je u tenderu.

Kada je u pitanju podugovaranje, u slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznanači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču.

„U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču. Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno Službi predsjednika za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača“, naveli su u tenderu.

Služba predsjednika je i prošle godine nabavljala gorivo vrijedno skoro 210.000 maraka, a ugovor je sklopljen sa „Nestro Petrolom“.

Kako je CAPITAL objavio nedavno je u dvije nabavke goriva postojala opravdana sumnja da se pogoduje “Nestro Petrolu“, pa je tako obustavljena nabavka goriva za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, nakon žalbe „Hifa Petrola“, dok je zbog žalbe firme „Naftaco“ poništen tender za nabavku goriva Narodne skupštine Republike Srpske.

capital.ba