Početna Prijedorski region Čuvari zaustavili nedozvoljene radove: Zbog bagera na obali Sane reagovala inspekcija

Čuvari zaustavili nedozvoljene radove: Zbog bagera na obali Sane reagovala inspekcija

Nedozvoljeni radovi na obali rijeke Sane u blizini plaže „Ljubin brod“ zaustavljeni su nakon što su iz Omladinske organizacije „Čuvari Sane“  o tome obavijestili nadležnu inspekciju i javnost.

Naime, ovi omladinci su prošle sedmice došli do saznanja da se bagerom kopa korito Sane na mjestu koje je nekoliko metara udaljeno od plaže „Ljubin brod“ u Tukovima, ali je  na suprotnoj strani i pripada naselju Gomjenica .

Predsjednik OO „Čuvari Sane“ Milan Sadžak kaže da nikakvi radovi nisu bili najavljeni na ovom mjestu i da su zato o svemu obavijestili republičkog vodnog inspektora.

– Mnogo zahvaljujemo vodnom inspektoru koji je reagovao nakon naše prijave i zaustavio radove i pokrenuo postupak u ovom slučaju. Ovo je ujedno poruka svima koji žele da grade ili izvode radove na obalama rijeke ili u samoj rijeci  da to ne mogu da čine nelegalno, odnosno bez potrebnih dozvola. Borićemo se i dalje protiv ove vrste investotora jer Sana nije ničije vlasništvo, to je rijeka svih nas-rekao je Sadžak.

Prema nezvaničnim saznanjima Srpskainfo nedozvoljene radove koji su izvođeni bagerom pokrenuo je Prijedorčanin koji privremeno boravi u inostranstvu.

Iz Javne ustanova “Vode Srpske” su za Srpskainfo saopštili da nisu izdali nikakvu saglasnost za radove na rijeci Sani u blizini plaže „Ljubin brod“, niti imaju saznanja da se trenutno izvode neki radovi na toj lokaciji zbog čega su obaviješteni inspekcijski organi Republike Srpske.

– Prema članu 10. Zakona o vodama, vlasnik javnog vodnog dobra je Republika Srpska i istim upravljaju organi Republike Srpske. Organi upravljanja imaju takvu nadležnost samo nad onim katastarskim parcelama koje su definisane kao javno vodno dobro. Radove na javnom vodnom dobru mogu da izvode JU “Vode Srpske” i pravna lica koja angažuje JU “Vode Srpske”, uz odgovarajuće saglasnosti koje izdaje JU “Vode Srpske”-naveli su iz ove ustanove.

Dodaju da organi Republike Srpske nemaju nadležnost nad privatnim parcelama koje graniče sa javnim vodnim dobrima.

Prema Zakonu o vodama RS javno  vodno  dobro  čine  svi  segmenti  vodnog  dobra,  kao  što  su  zemljišne  čestice, vodni  ili   hidrotehički  objekti,  rijeke  i potoci  sa  definisanim morfološkim, geološkim  i  hidrološkim  sadržajem,  koji  su  do  dana  stupanja na  snagu  zakona  bili  upisani  u  zemljišnim  knjigama, odnosno  katastru nepokretnosti kao javno vodno dobro od opšteg interesa ili su definisani  u drugim  dokumentima  javnog  karaktera,  odnosno  koji  su  na  osnovu  zakona postali državno vlasništvo.

srpskainfo.com

ASHA prodaja vozila