Početna Crna hronika Crno tržište cigareta u BiH buja, inspekcije rade, ali im nedostaje kadrova

Crno tržište cigareta u BiH buja, inspekcije rade, ali im nedostaje kadrova

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Jedan od tih problema je i crno tržište cigareta, koje je za samo sedam godina, u 2019. dosegnulo čak 60 posto.

Predstavnički dom Parlamenta BiH ukoliko dođe do dogovora o parlamentarnoj većini trebao bi u što skorijem roku zakazati sjednicu na kojoj bi se trebao naći i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini kojim je predloženo uvođenje moratorija na povećanja akciza na cigarete u naredne tri godine. Prethodno je ovaj prijedlog zakona usvojilo Vijeće ministara.

Lideri političkih stranaka SDA, SNSD i HDZ na sastanku u srijedu načelno su dogovorili raspodjelu resora u Vijeću ministara, ali zbog drugih nesuglasica je formiranje državne vlasti i većine u Parlamentu koja treba usvajati zakone još uvijek stavljeno na stand-by.

Dok se čeka na ovo važno zakonsko rješenje koje će doprinijeti suzbijanju ogromnog dijela sive ekonomije u BiH istražili smo šta po ovom pitanju poduzimaju nadležne inspekcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Anis Ajdinović rekao nam je da je ova uprava sve raspoložive kapacitete usmjerila na borbu protiv sive ekonomije.

“Federalni tržišni inspektorat je prije tri godine imao samo osam inspektora, a svi unutrašnji kapaciteti su iskorišteni i preraspoređeni tako da sada u sastavu inspektorata radi 16 inspektora i to sve bez prijema novih inspektora, obzirom da je postojao moratorij i budžetska ograničenja za prijem novih uposlenika. Želim naglasiti bitnu činjenicu da je obim posla i broj inspektora u disproporciji, što uveliko diktira dinamiku i rezultate ostvarenog posla, ali bez obzira na nedostatke broja inspektora za rad na području deset kantona mi smo ostvarivali izuzetne rezultate na području suzbijanja ilegalnog prometa duhana i duhanskih prerađevina”, rekao je Ajdinović.

Zakon o unutrašnjoj trgovini, ističe, omogućava federalnim i kantonalnim tržišnim inspektorima inspekcijske nadzore na području prometa roba, preglede dokumentacije o porijeklu robe, preglede robe u prijevozu, koju obavljaju fizička lica a koja najvećim dijelom i obavljaju nelegalnu trgovinu duhana i duhanskih prerađevina, prvenstveno cigareta. Tako zatečena roba se privremeno oduzima uz obavezno izdavanje potvde o privremeno oduzetoj robi.

Shodno prednje navedenom, dodaje on, i pored nedovoljnog broja federalnih tržišnih inspektora koji vrše nadzor nad primjenom preko 40 državnih i federalnih propisa, ova Uprava će biti maksimalno uključena u borbu protiv sive ekonomije.

Govoreći o problemu nelegalnog prometa akcizne robe kojoj pripadaju i cigarete, odnosno o njegovom sistemskom rješavanju on ističe da je potrebno u budućem periodu obezbjediti maksimalnu sinergiju Federalne uprave za inspekcijske poslove, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, Porezne uprave FBiH, kao i policijskih organa u BiH. Glavno područje na kojem treba djelovati su granični prijelazi preko kojih ilegalno ulazi akcizna roba- cigarete, prijevozna sredstva, pijace i gradske površine- trotoari.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo su nam rekli da su u skladu sa akcionim planom, kojim su definisani zadaci, ciljevi i aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, svakodnevno na terenu s ciljem suzbijanja bespravnog prometa.

“Inspekcijske nadzore provode u svim općinama u Kantonu Sarajevo, s tim da je pojava nelegalnog prometa najprisutnija, a samim tim i potreba za intervencijom inspekcijskih organa, na lokalitetima oko pijačnih prostora Grbavica, Otoka, Ilidža, Markale, Vogošća, Hadžići, te u ulicama Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, Muhameda Kantardžića i dr. Na suzbijanju ulične prodaje inspektori su angažovani i danima vikenda, a inspekcijskim nadzorom obuhvaćene su i osobe koje nelagalni promet obavljaju uz zelene pijace, pijace rabljenom robom, odnosno vrše prodaju na otvorenom u općinama Kantona Sarajevo. Potrebno je naglasiti da se inspekcijski nadzori obavljaju i unutar pijaca Markale, Stup, Ilidža, Ciglane, kao i na Autopijaci na Stupu, pijaci rabljenom robom u Ilijašu, kao i kod fizičkih i pravnih lica za koje se sumnja da se bave trgovinom akciznih roba, bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu robe. Upravo bespravna prodaja robe te vrste, odnosno cigareta i rezanog duhana, je ono što predstavlja prioritet inspkcijskih nadzora tržišno-turističkih inspektora Uprave”, kazali su u KUIP-u.

Protiv osoba koje su zatečena u vršenju bespravnog prometa, odnosno obavljanju trgovinske djelatnosti bez odobrenja za rad nadležnog organa i vjerodostojne prateće dokumentacije, kako navode, najčešće se podnose zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog Općinskog suda u Sarajevu, a roba koja je predmet prekršaja, cigarete, rezani duhan, ručno motane cigarete, filteri za cigarete, odjeća, obuća, kućne potrepštine, se izuzima i predaje Direkciji robnih rezervi KS do okončanja sudskog procesa.

“Nažalost, osobe koje obavljaju bespravni promet su pretežno povratnici u prekršaju, koji se više puta sankcionišu prekršajnim nalozima, a nakon toga i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda. U toku 2018.godine Inspektorat tržišno-turističke inspekcije podnio je 172 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda, dok su za 14 fizičkih lica izdali prekršajne naloge u iznosu od 14.000 KM. U tom periodu izuzeta je i Direkciji robnih rezervi Kantona Sarajevo, do okončanja sudskih postupaka, predata roba u ukupnoj vrijednosti od cca 96.560 KM. Radi se o količini od oko 15.840 kutija cigareta različitih proizvođaća sorto u originalnom pakovanju bez akciznih markica i ručno pravljenim cigaretama (pakovanim 20/1), te oko 614 kilograma rezanog duhana ( pakovanja po 500 i 250 grama). Osim toga, u prva dva mjeseca 2019. godine izuzete su 2.662 kutije cigareta bez akciznih markica u vrijednosti od 7.472 KM, dok su protiv 14 fizičkih lica podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda”, kažu u Kantonalnoj upravi.

Napominju da inspektori KUIP-a KS imaju veoma uspješnu, svakodnevnu, saradnju sa svim policijskim upravama u Kantonu Sarajevo, u smislu pružanja policijskih asistencija pri radu inspektora.

Nezanemariv je i angažman policijskih službenika na suzbijanju bespravnog prometa u općinama na kojima djeluju. Iz tog razloga česta je pojava da kantonalni tržišno-turistički inspektori budu pozvani u prostorije policijskih uprava kako bi izvršili izuzimanje cigareta, bez akciznih markica, od fizičkih lica koja su prilikom policijske ophodnje zatečena u bespravnom prometu. Dodajemo i da na svim javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo (koncerti, utakmice, sajmovi i sl.) policijski službenici i inspektori KUIP-a KS, zajednički djeluju na suzbijanju bespravnog prometa. Sa inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove KS ,u ovom segmentu inspekcijskih nadzora, do sada nismo imali zajedničkih aktivnosti”, navode u KUIP-u.

Nije naodmet spomenuti da se svako godine novcem koji se gubi na crnom tržištu cigareta u BiH može finansirati 30 kilometara autoputa, kompletan dug Penzionog fonda FBiH od 230 miliona KM, osigurati 600 KM dodatno godišnje na penzije za sve penzionere u BiH, 1600 KM za porodiljske naknade za sve majke mjesečno u prvih godinu dana porodiljskog odsustva.

Klix

ASHA prodaja vozila