Danas, članovi Glavnog odbora Švedskog trezvenjačkog saveza NBV (Nykterhetsrorelsens bildningsverksamhet) posjetili su Regionalni odbor Merhamet Banja Luka i razgovarali sa direktorom Spahić Jasmin o aktivnostima i projektima Merhameta u ovom djelu naše Bosne i Hercegovine.

NBV je prisutan u Bosni i Hercegovini od 1998.godine.sa projektima “Droge u svijetu” i bili su jedan od glavnih aktera preventivnog rada u borbi protiv droga (alkohola i narkotika).

Direktor Spahić se zahvalio članovima Glavnog odbora NBV na posjeti i želji za saradnjom u budućnosti na sličnim ili istim projektima. Dogovorena je i uzvratna posjeta Švedskoj.