Većina ugovora zaključenih sa građevinskim preduzećima nije predvidjela poskupljenje cijena građevinskog materijala. Zbog toga ugovorene obaveze ne mogu da budu realizovane, ističu građevinci, te zahtijevaju anekse ugovora.

Na meti svakodnevnih poskupljenja našao se i građevinski materijal. Građevinci se hvataju za glavu jer po prethodno ugovorenim cijenama ne mogu da završe planirane objekte. Zahtijevaju pregovore sa ugovornim organima i anekse ugovora kako bi se uvrstile nove cijene.

“Mi imamo problem što je većina ugovora koja je zaključena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama nije predvidjela mogućnost aneksiranja ugovora u skladu sa rastom cijena, ali Zakon o obligacionim odnosima to dozvoljava. Tako da je neophodno da se prikupe određeni podaci od Privredne komore ili statističkog zavoda Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koliko su rasle cijene građevinskih proizvoda i da se u skladu sa tim i na osnovu procjena određenih sudskih vještaka radi na aneksu ugoviora, kako bi se zaštitili i ugovorni organi, a i izvođači radova“, kaže  Goran Račić, predsjednik područne Privredne komore Banja Luka.

Inicijativa koju je pokrenula Privredna komora biće upućena Vladi i resornom ministarstvu. Plan je da se uz dokaze o poskupljenju građevinskog materijala ugovori izmjena prethodno utvrđenih cijena izgradnje određenih objekata.

“Privrednici su prošli na određenim tenderima preko „E – aukcije“, iz različitih razloga nisu započeli odmah i realizaciju projekata u međuvremenu došlo je do drastičnog povećanja cijena repro materijala i zbog toga je neophodno da idemo u anekse tih ugovora, odnosno da se povećaju iznosi predviđeni za te poslove, a naravno za to će sve privrednici i da dostave adekvatne dokaze da je došlo do povećanja cijana i da zbog toga nisu u mogućnosti da realizuju one projekte, odnosno one tendere na kojima su prošli“, isitče Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

A sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenkom Golić razgovarali su predstavnici Unije udruženja poslodavaca te su formirana dva tima za rješavanje ovog problema.

“Napravili smo da kažem dvije ekipe koje će se baviti pravnim i ekonomskim pitanjima i narednih mjesec dana ćemo zajednički izaći sa prijedlogom rješenja za taj problem. Činjenica je da se sve mora raditi prema Zakonu o obligacionim odnosima i sad će se raditi na utvrđivanju načina kako utvrditi koje su razlike nastale i kako pravno to riješiti da ne bi dolazilo do nekih međusbnih sudskih sporova što je evidentno da je moguće ukoliko se ne postigne neki dogovor“ kaže predsjednik Unije urduženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.

Rast cijena građevinskog materijala uticao je i na cijene stanova. Primijetno je da kvadratni metar stana iz dana u dan košta sve više. Novac je izgubio vrijednost te je moguće da će cijene još rasti, ističu ekonomisti. Zbog toga je neophodno da se ugovorom predvidi porast cijena.

“Nekakva indeksacija ili korekcija cena u odnosu na porast inflacije, porast cena roba bi morala biti predviđena ugovorima. Najčešće to nemamo. U nekom vremenu kada smo imali inflaciju to je bila klauzula u ugovoriu da u slučaju da se zvanično definiše da je došlo do porasta cena od pet posto, da se za toliko mora korigovati i ugovor, ugovorena cena i da je to najnormalniji proces koji se radi“, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.

Problemi za građevinski sektor u BiH počeli su pojavom korona virusa. Prvo je otežana nabavka građevinskog materijala zbog zatvaranja granica, a zatim i dolazak radnika na gradilišta. Kada se na sve to doda i povećanja cijena materijala, građevinska industrija mogla bi da se nađe u krizi. Iako cijene rastu, radnicima plata ostaje ista, tvrde iz Sindikata.