Početna BiH Centralna izborna komisija BiH usvojila Etički kodeks: Propisane obaveze, ali bez kazni

Centralna izborna komisija BiH usvojila Etički kodeks: Propisane obaveze, ali bez kazni

Centralna izborna komisija BiH usvojila je na posljednjoj sjednici Etički kodeks organa za sprovođenje izbora u BiH kojim se propisuju dužnosti i obaveze, kao i zabranjene aktivnosti za članove izbornih komisija i druge aktivne učesnike izbornog procesa, ali interesantno je da taj dokument ne propisuje nikakve sankcije.

Prema tvrdnjama naših sagovornika upućenih i uključenih u rad CIK-a i lokalnih izbornih komisija, do sada nije postojao akt poput Etičkog kodeksa kojim je propisivano dozvoljeno i nedozvoljeno ponašanje organa za sprovođenje izbora, ali su članovi opštinskih i gradskih izbornih komisija, kao i članovi biračkih odbora po dolasku na biračko mjesto potpisivali izjavu kojom su se obavezivali na poštovanje izbornih pravila.

Dugogodišnji član CIK-a Novak Božičković potvrdio je za naš list da CIK nikada do sada nije usvajao etički kodeks ili neki drugi akt kojim se propisivalo obavezno ponašanje za učesnike izbornog procesa. On kaže da pozdravlja takav potez, ali kaže da etički kodeks bez propisane i predviđene sankcije za njegovo kršenje predstavlja mrtvo slovo na papiru.

– Sve što je napisano u tom kodeksu je korektno i niko to ne treba da spori. Od toga da se savjesno, stručno i odgovorno obavljaju povjerene dužnosti, preko čuvanja ugleda organa koji predstavlja i ažurnog obavljanja poslova pa do obaveze da se razvijaju korektni odnosi prema drugim članovima organa za sprovođenje izbora i domaćinskog odnosa prema materijalnim i finansijskim sredstvima. Ali šta će biti sa onima koji se ne budu ponašali u skladu sa etičkim kodeksom? Smatram da je CIK trebalo da predvidi neke sankcije za one koji se ogriješe o kodeks – kaže Božičković.

Njegovo mišljenje dijeli i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Doboja Danijel Jošić, koji ima veliko iskustvo u sprovođenju izbora. Jošić kaže da je pročitao etički kodeks i da u njemu nema ništa sporno, ističući da se prema njegovom iskustvu, većina učesnika izbornog procesa pridržava i ponaša u skladu sa pravilima koja su propisana kodeksom.

– U tom smislu, ne vidim neku naročitu potrebu za tim dokumentom, pogotovo zato što nisu predviđene kazne za one koji se o njega ogriješe. Upravo zbog toga što njime nisu propisane nikakve sankcije, čini mi se da bi etički kodeks mogao da ima ulogu svete vodice – kaže Jošić.

On kao primjer navodi stavku koja kaže da se članovi organa za sprovođenje izbora moraju prikladno odijevati.

– To je sasvim u redu, ali šta ako neko to prekrši pa dođe neprikladno obučen? Ili još gore, šta ako neko da informacije koje štete ugledu organa za sprovođenje izbora? – pita Jošić.

Uputstvo

Pored Etičkog kodeksa, CIK je na posljednjoj sjednici usvojio i uputstvo o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova opštinskih i gradskih izbornih komisija.

– U skladu sa tim uputstvom, CIK je usvojio i zaključak kojim se utvrđuje lista pitanja za intervju sa kandidatima za članstvo u izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice u BiH – navedeno je na sajtu CIK-a BiH.

glassrpske.com