Početna Prijedorski region Centar za socijalni rad: Ko ima pravo na ličnu invalidninu?

Centar za socijalni rad: Ko ima pravo na ličnu invalidninu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sredinom prošlog mjeseca, Narodna skupština RS usvojila je Pravilnik o ostvarivanju prava na ličnu invalidninu, čija je primjena počela 1. jula, a prva isplata očekuje se u avgustu. Za ovu godinu iz budžeta Vlade RS je odobreno 2.000.000 KM, a prema procjenama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, 3.200 lica sa najtežim invaliditetom mjesečno će dobijati po 100 KM, do kraja ove godine. Ono što ove kategorije treba da znaju je da zahtjev za ostvarivanje ovog prava, popunjavaju u Centru za socijalni rad.

„Lica dođu u Centar, podnesu zahtjev uz potrebnu dokumentaciju i ovdje se provodi postupak o priznavanju tog prava – utvrđuje se ispunjenost uslova, te kompletnost dokumentacije.  Nakon priznavanja prava, rješenja zajedno sa spiskovima se šalju drugostepenom organu – Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, koje je nadležno za sprovođenje ove odluke“, rekla je Milena Miodragović, direktor Centra za socijalni rad u Prijedoru.

Kako kaže Gospa Sajak Štikovac, pravnik u Centru za socijalni rad u Prijedoru, u proteklih 15 dana zaprimili su oko 240 zahtjeva za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu i taj broj se svakodnevno povećava. Uz popunjeni zahtjev koje dobije u Centru, lice mora da priloži i uvjerenje o prebivalištu na području Grada, nalaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju od 80 do 100 odsto, kao u dokaz da je invaliditet nastupio u periodu do 18. godine i da zavisi od pomoći i njege drugog lica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Lica sa invaliditetom koja nisu evidentirana u Centru za socijalni rad i nije im određen stepen invalidnosti treba da se obrate Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Filijala Prijedor kako bi dobila podatke o nivou invalidnosti i njenom nastanku, nakon čega s tim dokumentom mogu podnijeti zahtjev za ličnu invalidninu. Izuzetak kod lica sa utvrđenim tjelesnim oštećenjem od 80 do 100 odsto, je kod lica sa oštećenjem intelektualnog funkcionisanja, kod kojih stepen tjelesnog oštećenja ne mora biti utvrđen za priznavanje ovog prava. I kod lica sa invaliditetom koja zavise od pomoći i njege drugog lica postoji izuzetak, a odnosi se na lica sa oštećenjem sluha preko 90 odsto obostrano, kod kojih ne mora biti utvrđena zavisnost, ali moraju imati utvrđen stepen tjelesnog oštećenja od strane nadležnog organa”, pojasnila je Sajak Štikovac.

Ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja su invalidnost stekla po osnovu učešća u ratu, te lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite na teret budžetskih sredstava.

K.V.

ASHA prodaja vozila