Odjeljenje za finansije grada Prijedora sačinilo je nacrt gradskog budžeta za 2022. godinu u iznosu od 43.902.921 KM, što je za oko 2,5 miliona maraka više nego što je bio planirani budžet za ovu godinu.
U odnosu na rebalans budžeta za ovu godinu, koji u formi prijedloga iznosi 67.954.916 KM, razlika je znatno veća, ali je to zbog očekivanog primitka od 20 miliona maraka po osnovu kredita čija realizacije je u završnoj fazi, kao i zbog povećanja prihoda od PDV-a.

“Povećanje ovih prihoda je prouzrokovano povećanom krajnjom potrošnjom, povećanjem cijena na veliko i malo, pandemijom virusa korona, povećanjem doznaka iz inostranstva, kao i planiranim rastom bruto domaćeg proizvoda u u periodu 2022-2024. godina”, navodi se u obrazloženju ovih akata.

I prijedlog rebalansa budžeta za ovu i nacrt budžeta za iduću godinu biće pred odbornicima Skupštine grada Prijedora u petak, 26. novembra.

kozarski.com