I ovaj put je u znak dolaska proljeća uspješno završena akcija čišćenja putnog pojasa od Tukova do doma u naselju Rizvanovići.

Zahvaljujem se svima koji su ucestovali na ovoj akciji rekao je predsjedavajući savjeta MZ Rizvanović, Sead Karagić.