Kompanija Bingo nastavila je praviti pomake u domaćem peradarstvu, puštanjem u rad farme brojler pilića. Riječ je o najsavremenijoj farmi u BiH, kapaciteta 156 hiljada pilića u turnusu, što na godišnjem nivou iznosi skoro milion pilića.

Kompanija Bingo u ovom trenutku prednjači u peradarskoj industriji u Bosni i Hercegovini, s farmama koka nosilica Ciljuge, Inkubatorskom stanicom i repro centrom u Kalesiji, dvije farme brojlera u Špionici i Dubravama, ali i najsavremenijom farmom koja je otvorena u Vukovijama.

U novoj farmi uzgoj pilića vrši se na najsavremeniji i najhumaniji način, a nakon adekvatne obrade, godišnja proizvodnja pilećeg mesa iznosit će 1,6 miliona kilograma.

“Farma se sastoji od šest objekata kapaciteta od po 26 hiljada pilića, a ovom investicijom Bingo je svoju proizvodnju proširio za milion pilića godišnje. Riječ je o jednom veoma ozbiljnom projektu, a bitno je naglasiti da nakon isporuke pilića, poslije 40 dana, određeni dio stajnjaka prebacuje se preko puta na bio-elektranu, koji se kasnije koristi u našim plastenicima kao gnojivo”, kazao je rukovodilac farme Samer Kadrić.

Svako investiranje u ovakvu vrstu objekata, prema riječima kantonalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Emira Begića, predstavlja i ulaganje u domaću budućnost.

“Ovo je veoma značajno, posebno kada imamo situaciju poput ove koja nas je zadesila unazad nekoliko dana. Bingo je društvo koje ima zaokružen proizvodni ciklus u oblasti peradadrstva, a na kraju sve plasira kroz prodajne objekte, što predstavlja putokaz u kojem smjeru treba ići proizvodnja hrane”, naveo je Begić.

Realizacijom posljednjeg projekta, Bingo je svoju proizvodnju utovljenih brojlerskih pilića podigao na dva miliona godišnje, a u novoj farmi priliku za zaposlenje dobilo je okvirno 20 osoba iz Kalesije i Živinica.

“Mislim da je ovo za građane Kalesije veliki poduhvat. Veoma je bitno da vlasnik Binga nastavlja s investicijama u našoj općini. U Tojšićima se gradi jedan veliki tržni centar, a odmah ispod njega će se graditi fabrika tekstila. Mi i Senad Džambić trebamo biti ponosni na sve ovo”, kazao je načelnik Kalesije Sead Džafić.

Vrijednost formiranja farme pilića u Vukovijama je osam miliona KM.