Bosna i Hercegovina će nakon deset godina napokon riješiti problem kontakt tačke s EUROPOL-om i tako napraviti veliki iskorak u polju sigurnosti i rada policijskih agencija.

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić rekao je za Klix.ba da se konačno rješava problem nakon desetogodišnjih pregovora i da je ovo pokazatelj da se može doći do svakog rješenja kada postoji volja, želja i uzajamno poštovanje svih u BiH.

“Poznato je da BiH jedina nije imala sporazum s EUROPOL-om, za razliku od država regiona i Evrope, što je dovodilo u nezavidan položaj naše policijske agencije jer nisu imali potpune informacije i nisu mogli učestvovati u nekim akcijama. Sutra potpisujemo protokol i to je veliki iskorak”, kaže Nešić.

Prema postignutom dogovoru, kontakt tačka BiH sa EUROPOL-om bit će smještena u prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH.

“Sve je dogovoreno. Ovo je možda i neki put kako bi svi u budućnosti trebali da sarađujemo, da se uzajamno uvažavamo, da dolazimo do zajedničkih rješenja, da prihvatamo tuđe prigovore i primjedbe i da tražimo kompromise. Ovo što ćemo uraditi jeste kompromis u interesu svih građana BiH i Bosne i Hercegovine uopšte”, dodao je Nešić.

Ističe da će nakon sutrašnjeg potpisivanja veoma brzo biti otvorena kancelarija Kontakt tačke u zgradi Ministarstva sigurnosti BiH u Sarajevu, a zatim će biti otvoren i ured u Hagu.

“Tamo će predstavnik MUP-a tako da ćemo imati potpunu saradnju s EUROPOL-om što do sada nismo imali. Očekujem da će naše policijske agencije imati višestruku korist tj da će brže i lakše rješavati pojedine slučajeve”, rekao je Nešić.

Ceremonija potpisivanja Pravilnika o radu i operativnoj saradnji zajedničke kontakt tačke za Bosnu i Hercegovinu za saradnju s EUROPOL-om bit će upriličena u Sarajevu, a potpisat će ga predstavnici policijskih agencija koje su uključene u rad Kontakt tačke. Potpisivanju će prisustvovati ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić, šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler i šefica Odjela za strategije i vanjske odnose EUROPOL-a Patricia Silveira.