Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je zbog najnovije žalbe na tendersku dokumentaciju produžila rok za dostavljanje i otvaranje ponuda za nabavku pasoša do 27. decembra.

Obzirom koliko ovaj proces već traje evidentno je da su pasoši građana Bosne i Hercegovine još uvijek neizvjesni.

Podsjetimo, IDDEEA je još krajem aprila ove godine raspisala nabavku za obrasce pasoških knjižica, ali je ona poništena nakon žalbe firmi „Sirius“ i „Thales DIS France“ i to tek krajem avgusta.

Agencija početkom septembra raspisuje novu nabavku kojom propisuje da je rok za prijem ponuda 25. oktobar, ali na taj tender žalbu ponovo ulaže „Thales DIS France“ ali je ovaj put Kancelarija za razmatranje žalbi BiH odbija.

Obzirom da je postupak nabavke pasoša, zbog uloženih žalbi, morao biti obustavljen, nabavka se od kraja aprila odužila na kraj decembra, a ukoliko neko od ponuđača, ponovo uloži žalbu taj proces bi se mogao još prolongirati, a postalo bi već gotovo sasvim izvjesno da će građani BiH ostati bez pasoša.

Važno je napomenuti da ugovor za isporuku pasoša koji IDDEEA trenutno ima važi do marta naredne godine, te ukoliko do tada ne sklope novi, građani neće biti u mogućnosti da zamijene stare i izvade nove putne isprave.

Ono čega se svi najviše pribojavaju je da bi se mogao ponoviti scenario iz 2017. godine kada je IDDEEA upravo zbog konstantnih žalbenih postupaka potrošila cijelu godinu na nabavku pasoških knjižica,a svo to vrijeme su građani bili bez pasoša.

Podsjetimo, kako je CAPITAL ranije pisao IDDEEA je još krajem aprila raspisala tender za nabavku 1,6 miliona pasoša koje je bila spremna platiti 37,6 miliona maraka.

Taj tender je poništen nakon što je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH utvrdila da je IDDEEA pogodovala firmi „Milbauer“ iz Banjaluke.

Agencija ponovo raspisuje nabavku, ali i ona je bila neko vrijeme obustavljena zbog, kako je već napomenuto žalbe firme „Thales DIS France“, te je novi rok za prijem ponuda 27. decembar ove godine.

capital.ba