Početna Vijesti BiH ljudska prava prekršila šest puta

BiH ljudska prava prekršila šest puta

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je tokom prošle godine šest puta presudio protiv BiH kada su u pitanju kršenja ljudskih prava, navedeno je u izvještaju koji je taj sud objavio.

Ipak, kako se čini, od svih zemalja zapadnog Balkana, ne računajući Sloveniju, BiH je najmanje kršila ljudska prava, s obzirom na to da je u predmetima protiv Srbije izrečeno 13 presuda, a 12 puta je proglašena krivom, Hrvatske 24, a u 15 slučajeva je proglašena krivom, dok je u predmetima protiv Crne Gore bilo 13 presuda, od kojih je 11 negativnih, a protiv Makedonije je bilo 12 presuda u kojima je ta zemlja prekršila ljudska prava. Protiv Slovenije izrečeno je deset presuda, od kojih je šest puta zemlja proglašena krivom, a u četiri navrata je oslobođena krivice.

Od šest presuda protiv BiH, četiri se odnose na staru boljku zemlje  – neimplementaciju pravosnažnih presuda, jedna se odnosi na uskraćivanje prava na pošteno suđenje, a jedna na uskraćivanje prava na slobodu i bezbjednost. Kada se radi o meritumu, pet od šest presuda se odnosi na predmete zaštite imovine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za BiH bi mogao biti zanimljiv slučaj iz Slovenije, kada je subjekt koji se prijavio na javni tender bio odbijen, a Slovenija mu je uskratila pravo na žalbu. Sud je presudio u korist ponuđača, tvrdeći da država uvijek mora dozvoliti apelaciju na donesenu odluku o izvršenom tenderu kad je u pitanju javna institucija i javna usluga.

Sudeći prema izrečenim presudama, većina zemalja Evrope ima znatno lošije stanje ljudskih prava od BiH, a apsolutni negativni rekorder je Ruska Federacija, sa ukupno 248 riješenih predmeta, od kojih je zemlja u 238 slučajeva proglašena krivom za kršenje ljudskih prava. Druga po negativnom bilansu u Evropi je Turska, protiv koje je izrečeno 140 negativnih presuda, od ukupno 146 presuda.

Finska nije imala nijednu presudu, i time je pozitivni rekorder Evrope, a Češka, Danska, Njemačka, Austrija, Irska, Estonija, Holandija, Norveška, Portugal, Švedska, Letonija i Ujedinjeno Kraljevstvo su sa maksimalno tri presude takođe među najvećim poštovaocima ljudskih prava u Evropi.

Među veće kršioce ljudskih prava u Evropi se osim Rusije i Turske mogu ubrojati i Bugarska, Grčka, Mađarska, Moldavija i Ukrajina, koja je treća sa ukupno 86 negativnih presuda. Inače, tokom 2018. godine izrečeno je ukupno 1.014 presuda.

U izvještaju su navedeni najzanimljiviji predmeti koji su se pojavljivali na sudu tokom 2018. godine, a odnose se na dileme o tome ima li država pravo sakupljati privatne informacije građana u svrhu zaštite od terorizma i drugih prijetnji, na prava građana bivših socijalističkih zemalja na imovinu u svjetlu činjenice da je imovina u vrijeme socijalizma bila društveno vlasništvo, na koji način se primjene vanrednog stanja u zemlji mogu odnositi na privremenu suspenziju nekih odredaba Evropske povelje o ljudskim pravima, pravo na nenajavljene proteste građana kada smatraju da država krši njihova prava i slične predmete.

Mnogo interesa izazvao je slučaj ubijenog novinara u Rusiji, za koji je porodica ubijenog podnijela apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava tvrdeći da država nije uradila dovoljno da se otkriju nalogodavci ubistva. Sud je presudio u korist porodice, tvrdeći da u slučajevima kad je novinar žrtva nasilja država mora preduzeti dodatne napore da se otkriju ne samo izvršioci, nego i nalogodavci ubistva novinara.

Broj presuda u kojima su zemlje regiona krive

  • 12 Srbija
  • 15 Hrvatska
  • 11 Crna Gora
  • 12 Makedonija
  • 6 Slovenija
ASHA prodaja vozila