Početna BiH BiH bi mogla izgubiti kontrolu nad migracionim tokovima i postati “hot spot”...

BiH bi mogla izgubiti kontrolu nad migracionim tokovima i postati “hot spot” za migrante

Ministarstvo sigurnosti BiH navodi da je naša država uspostavila i da kontinuirano usklađuje zakonodavni okvir sa standardima EU te je izgradila institucionalnu i administrativnu strukturu upravljanja imigracijama i azilom koja je bila dovoljna da BiH uspješno vodi imigracionu i azilantsku politiku u periodu dok se nije suočila s pojačanim nezakonitim migracijama.

“Iako mjerodavne institucije u BiH trenutno još uvijek kontrolišu nezakonite imigracije i koordiniraju djelovanje u oblasti međunarodne zaštite, nužno je osiguranje dodatnih kapaciteta za smještaj i kontrolu upravljanja povećanim brojem tražitelja azila i nezakonitih migracija”, upozorava Ministarstvo sigurnosti BiH.

Kako kažu, neophodno je osigurati uvjete koji će omogućiti da se osobe tretiraju na human način i u skladu s međunarodnim pravom i zakonodavstvom BiH u oblasti imigracija i azila.

“Ukoliko se ne osiguraju uvjeti za učinkovitu borbu protiv nezakonitih migracija i ne osigura prihvat imigranata koji izraze namjeru i podnesu zahtjev za azil, a trend nezakonitih migracija se bude uvećavao, mjerodavna tijela mogu izgubiti kontrolu nad migracionim tokovima te BiH može postati ‘hot spot’ za migrante, a time i nezakonite migracije mogu postati ozbiljan sigurnosni i humanitarni problem u BiH”, piše u informaciji koju potpisuje ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

On podsjeća da je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o provedbi Plana hitnih mjera i realizacije aktivnosti navedenih u “Informaciji o procjenama i mogućnosti BiH po pitanju izbjegličke krize u regiji i EU” i pregledu situacije u vezi s migracijskom krizom na zapadnobalkanskoj ruti, koja daje hronološki pregled aktuelne situacije u vezi s migracijskom krizom na zapadnobalkanskoj ruti, kao i prijedloge prioriteta BiH u oblasti migracija i azila.

Ministarstvo sigurnosti BiH priprema i Informaciju s prijedlogom mjera koje se trebaju hitno poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega s istočnim susjedima BiH.

Što se tiče statističkih podataka, zabilježeno je da je u periodu od 1. januara do 16. aprila 2018. godine došlo do znatnog povećanja broja ilegalnih migranata, što pokazuju i sljedeći parametri:

1. Broj otkrivenih nezakonitih migranata od Granične policije BiH: 2.238
2. Broj predanih nezakonitih migranata Službi za poslove sa strancima (SPS) BiH od Granične policije (GP) BiH: 804
3. Broj otkrivenih nezakonitih migranata od SPS na teritoriji BiH i prihvaćenih od GP: 1.967
4. Broj osoba koje su izrazile namjeru za azil: 1.357
5. Broj osoba koje su podnijele zahtjev za azil: 282

“I pored gore navedenog, trenutna procjena stanja sigurnosti u BiH je zadovoljavajuća, a policijske agencije u BiH aktivno i budno prate sva moguća dešavanja usmjerena na eventualno ugrožavanje sigurnosti BiH te su spremne adekvatno reagovati u svakom trenutku i na svaki mogući izazov”, piše u informaciji Ministarstva sigurnosti BiH, a koja je uslijedila kao odgovor na zastupničko pitanje zamjenice predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjane Krišto.

(Klix)
Dental Studio Prijedor