Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Postupak akreditacije ove ustanove vođen je nezavisno od akcije “Klaster” i okončan je izdavanjem rješenja o odbijanju akreditacije za ustanovu i studijski program. U skladu sa članom 43 Zakona o visokom obrazovanju sa danom pravosnažnosti rješenja o odbijanju akreditacije ustanova prestaje sa radom, te nije više u mogućnosti da obavlja djelatnost visokog obrazovanja.”

Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor odbijanje akreditacije ustanove i prijavljenog studijskog programa Javna uprava značiće i prestanak rada. To je, na upit studentskih aktivista grupe “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, o statusu Visoke škole iz Prijedora, decidan stav Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS).

“Upravni odbor Agencije je na sjednici donio odluku o odbijanju žalbe Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor, izjavljene na rješenje o odbijanju akreditacije. Postupak akreditacije ove ustanove vođen je nezavisno od akcije “Klaster” i okončan je izdavanjem rješenja o odbijanju akreditacije za ustanovu i studijski program. U skladu sa članom 43 Zakona o visokom obrazovanju sa danom pravosnažnosti rješenja o odbijanju akreditacije ustanova prestaje sa radom, te nije više u mogućnosti da obavlja djelatnost visokog obrazovanja. Visokoškolska ustanova je u obavezi da obezbjedi nastavak i završetak školovanja za sve studente u skladu sa članom 68, tačka 2 i tačka 5, stav 1 Zakona o visokom obrazovanju” – odgovor je AVORS studentskim aktivistima.

U reakciji na ovu odluku iz prijedorske Visoke škole kažu da će sa 15. julom okončati tekuću akademsku godinu, ali i da će nakon toga upisivati studente za narednu 2023/2024. godinu.

“Od naše pravne podrške dobili smo pojašnjenje da Član 68 tretira “Status studenata” i predviđa da student koji je upisan na visokoškolsku ustanovu zaključuje ugovor sa visokoškolskom ustanovom, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i statutom visokoškolske ustanove i da taj ugovor sadrži i način omogućavanja nastavljanja i završetka školovanja u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove ili prestanka izvođenja određenog studijskog programa. To znači da je obaveza visokoškolske ustanove koja prestaje sa radom da obezbijedi nastavak školovanja studentu, a u praksi je to predviđeno da će studije nastavati na jednoj od partnerskih ustanova prijedorske Visoke škole ili će student u nastavku školovanja promjeniti po svojoj volji visokoškolsku ustanovu” – pojasnili su iz NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Inače, studij na Visokoj školi iz Prijedora do sada je bio organizovan u studijske grupe Ekonomija i menadžment i Informatika, sa studijskim programima Preduzetnistvo, Trgovina i marketing, Finansije i bankarstvo, Javna uprava i Poslovna informatika. Nudila je po završetku školovanja visoku stručnu spremu sa zvanjima Diplomirani ekonomista i Diplomirani inžinjer informatike i računarstva nakon završene četiri godine studija i zvanja Diplomirani menadžer i Diplomirani informatičar nakon trogodišnjeg studija.

Prema tumačenjima nadležnih za oblast visokog obrazovanja u RS, dosadašnje diplome koje je izdala ove ustanova ne bi trebale biti nepriznate, jer u ranijem periodu nije bila obavezna akreditacija da bi ustanova mogla izdati validnu diplomu, već Dozvola za rad i licenca, koja je predstavljala i početnu akreditaciju.

Međutim, nejasno je još uvijek da li će se sa ovakvim ishodom i sa prestankom rada nakon 16 godina od početka djelovanja pomiriti i prva visokoškolska ustanova u ovom entitetu kojoj je onomogućeno daljne funkcionisanje zbog uskraćivanja akreditacije. Zvanično, u pismu iz prijedorske Visoke škole, studentskim aktivistima u aprilu ove godine, iz ove ustanove su na prve informacije o odbijanju akreditacije reagovali stavom da je to rezultat nezakonito sprovedenog postupka akreditacije AVORS, sa tvrdnjom da je ona sa Komisijom stručnjaka načinila niz materijalnih grešeka u svom radu.

U ovoj ustanovi su tada iznijeli tvrdnju da su i dalje “u postupku akreditacije”, te da posjeduju sve potrebne dozvole za rad, tako da, po njima, sadašnji i bivši studenti nisu ugroženi.