fbpx

Austrijske kompanije planiraju nove investicije i nova zapošljavanja u BiH

Više od polovine austrijskih kompanija u BiH u narednoj godini planira nove investicije i nova zapošljavanja u našoj zemlji, uprkos nestabilnoj političkoj situaciji, kompleksnim administrativnim procedurama i prisutnoj korupciji.

Naime, prema rezultatima ankete koju je među austrijskim kompanijama koje posluju u BiH proveo Trgovinski ured Austrijske ambasade u BiH, njih 62,5 posto spremno je na nove investicije u narednoj godini a njih 64,1 posto planira i nova zapošljavanja.

“Upitani da ocijene ukupan razvoj ekonomske klime u BiH u protekloj godini, njih 49 posto izjavilo je da je ona ista kao i u prethodnom periodu. 21 posto je ocijenilo da je provredna situacija u zemlji bolja, a 30 posto je vidi gorom”, kazao je u petak Philippe Kupfer, trgovinski savjetnik Austrijske ambasade.

Ipak, u godini iza nas najveći broj kompanija uključenih u istraživanje zabilježio je porast ukupnog prometa kao i porast stanja narudžbi. Više od polovine ih je zabilježilo i rast broja uposlenih a blizu polovine i rast investicionog volumena.

Kao oblasti u kojima je neophodno provesti reforme kako bi se unaprijedio ekonomski ambijent predstavnici austrijskih kompanija izdvojili su političku stabilnost, smanjenje birokratije (nameti i propisi) te borba protiv korupcije i kriminala. Značajan broj kompanija naveo je i kako je neophodno povećati pravnu sigurnost.

Kada je u pitanju tržište, neophodno je raditi na poboljšanju infrastrukture, kupovne moći građana, svijesti o kvalitetu kao i unaprjeđenju kvalifikacija radne snage.

Podsjetimo, Ured Trgovinskog savjetnika austrijske ambasade svake godine provodi godišnje anketiranje poslovnih subjekata iz Austrije u Bosni i Hercegovini a ove godine je u anketi, od ukupno 483 kompanije, učestvovalo njih 128.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila