Britanci i Amerikanci, nisu slučajno pojačali svoje prisustvo u BiH. ATV ima saznanja da postoji plan za ukidanje Republike Srpske i smjenu njenih funkcionera.

Zapadni operativci vršljaju po terenu, a prema našim saznanjima najvažniji sastanak održan je u kampu Butmir u Sarajevu.

“Britanci i Amerikanci ovdje su došli da podrže Bošnjake, i to nam je jasno. Važnije je kakav plan mi imamo da sačuvamo Republiku Srpsku. Mi plan imamo I mi ćemo svoj plan sprovesti, u to ne treba da sumnjaju. Jer voliko Srpsku!”, izjavio je Dodik.

Plan zapadnih sila uključuje primjenu bonskih ovlašćenja kojim se planiraju smjene izabrnaih predstavnika u Repulici Srpskoj. Plan je i da se ukinu izvršna i zakonodavna vlast.

Cijeli plan bi se, kako saznajemo, realitzovao strateškim pozicioniranjem snaga u EUFOR-a. Bili bi raspoređeni na određenim tačkama, a imali bi podršku NATO vojnika. Realizaija plana bila bi udar na nacionalno pitanje, kažu stručnjaci.

Prema saznanjima ATV-a, strane čete i bataljoni bili bi raspoređeni u Distriktu Brčko. Tako bi Republiku Srpsku presjekli na dva dijela. Veće vojno-policijske snage izazivale bi sukob sa policijskim snagama Republike Srpske.

ATV

Tagovi: