Načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Dragoslav Kabić pozvao je građane Prijedora da ne odlažu otpad svuda u prirodi već da to čine na za to predviđenim mjestima.

“Nalazimo se u naselju Baltin Bare u Gomjenici na lokaciji gdje je prošle godine očišćena divlja deponija smeća i na kojoj građani imaju praksu i opet odlažu kabasti otpad i prave divlju deponiju. Mi u budžetu grada imamo 30.000 KM predviđenih za ove namjene i u narednom periodu ćemo raspisati javni poziv za izbor izvođača za uklanjanje ove deponije i dijelom ćemo napraviti dogovor i sa komunalnim preduzećem da u okviru zajedničke komunalne potrošnje pomognu krčenje ove deponije “, rekao je Kabić novinarima.

On je istakao da za odvoz smeća postoji komunalno preduzeće, da nije primjereno da se otpad nekontrolisano odlaže u prirodi i da se na ovakav način odlaganja otpada dodatno zagađuje okolina.
” Ovakva se neodgovornost ne može pripisati ni političkim partijama ni rukovodstvu grada nego onim neodgovornim pojedincima koji dovoze i ovdje odlažu kabasti otpad.Ovim putem pozivam ih da ne rade to jer će Gradska uprava dati nalog inspekciji i komunalnoj policiji da prate ko to ovdje donosi otpad i u skladu sa zakonom preduzeti određene mjere”, poručio je Kabić.
Direktor preduzeća ” Komunalne usluge” Dalibor Grabež uputio je apel građanima da nema potrebe da na ovaj način odlažu otpad.

” U toku je izrada nove odluke o komunalnom redu gdje će poseban akcenat biti stavljen na odvoz kabastog otpada jer je primjećeno da ljudi tokom noći odlažu taj otpad i pokušaćemo tom odlukom da to uredimo”, rekao je Grabež.
On je najavio da će tom odlukom biti definisani uredovni dani kojima će biti organizovan odvoz kabastog otpada u gradskoj zoni i na kojim lokacijama, kao i vrijeme odvoza tog otpada iz prigradskih i seoskih područja.