Početna Prijedorski region Anketa – samoprocjena politika koje provodi i usluga koje pruža Gradska uprava

Anketa – samoprocjena politika koje provodi i usluga koje pruža Gradska uprava

Grad Prijedor trenutno radi na samoprocjeni politika koje provodi i usluga koje pruža svojim građanima.
Kako bi samoprocjena bila potpuna i relevantna, Vaše mišljenje nam je izuzetno vašno. Stoga Vas molimo da iskažete svoje stajalište popunjavanjem jednostavne anonimne ankete.
Samoprocjena je dio programa Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju Savjeta Evrope (ELoGE), koji se temelji na 12 principa dobre lokalne uprave, a koji Grad Prijedor implementira u saradnji s Agencijom lokalne demokratije Prijedor, koja je jedna od članica platforme za dodjelu ELoGE-a kroz projekt LINK za saradnju/suradnju.
Zahvaljujemo Vam na podršci.

Anketu možete popuniti ovdje