Početna Magazin Alarmantno: Vodopad u Jajcu bez vode, ugrožen mrijest ribe

Alarmantno: Vodopad u Jajcu bez vode, ugrožen mrijest ribe

Grupa aktivista iz Jajca uputila je otvoreno pismo Agenciji za vodno područje rijeke Save povodom drastičnog smanjenja protoka vode koritom rijeke Plive u kojem se nalazi.

Smanjenje protoka je uzrokovano građevinskim radovima na koritu rijeke Plive, za koje je nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save sa sjedištem u Sarajevu.

Kako navode u pismu, u Jajcu, na području Mračaja, su nedavno počeli građevinski radovi na rijeci Plivi.

“Kako Općina Jajce nema direktnu nadležnost nad ovim projektom, već Agencija za vodno područje rijeke Save, od Vas tražimo da nam ustupite informacije o planiranom trajanju radova, razlogu smanjenog protoka vode i načinu na koji će šteta načinjena prema ribljem fondu, sedrenim naslagama, te turističkoj ponudi grada Jajca biti nadoknađena” stoji u otvorenom pismu aktivista.

Protok vode koritom Plive, kao i na vodopadu je drastično smanjen, te je trenutno daleko ispod biološkog minimuma od 3 m3/s, što predstavlja nepogodne uslove za razvoj sedre koja je karakteristična za rijeku Plivu. Osim toga, turistička ponuda grada Jajca sa vodopadom bez vode je narušena i šalje negativnu ambijentalnu sliku u svijet, nešto što grad usmjeren ka razvoju turizma sebi ne smije dozvoliti. Trenutni protok vode također ugrožava biljni i životinjski svijet koji nastanjuje tok rijeke Plive čiji je vodostaj drastično smanjen, posebno u sezoni kada riba započinje mrijest.

Kako na mjestu izvođenja radova postoje tek šture informacije o trajanju radova, građani su s pravom zabrinuti o ishodu i posljedicama ovog projekta.

“U proteklim mjesecima smo svjedočili pokušajima gradnje malih hidroelektrana na rijeci Plivi, što je aktivizmom naših nevladinih organizacija i pritiskom naših sugrađana osujećeno. Općinsko vijeće Jajce je prošle sedmice usvojilo deklaraciju „Općina bez brana“, kao i zaključak kojim se zabranjuje gradnja malih hidrocentrala na području općine Jajce. Kao što smo rijeku Plivu i općinu Jajce odbranili od malih hidroelektrana, tako ćemo ih odbraniti od drugih sličnih uzurpacija. Ovom prilikom od Vas zahtijevamo da javnost obavijestite o gore spomenutim pitanjima, te da vodopadu i Plivi hitno povratite stari izgled i sjaj” pišu aktivisti.

Buka