fbpx

Akumulirani gubitak „Krajina osiguranja“ premašio pet miliona KM

Krajina osiguranje“ Banjaluka završilo je prvo polugodište 2018. godine u minusu od 271.623 KM, čime je akumulirani gubitak ovog društva premašio pet miliona KM.

Iz polugodišnjeg izvještaja vidljivo je da se ovo osiguravajuće društvo i dalje nalazi u velikim finansijskim problemima, a nad glavom mu visi i arbitraža teška 40 miliona dolara koji su pokrenuli akcionari „Krajina osiguranja“ Naveen Aggarval i Gupta Neete, o čemu je CAPITAL ranije pisao.

Finansijski rezultat je značajno pogoršan u odnosu na isti prošlogodišnji period kada je društvo bilo u plusu od 98.062 KM.

Iako su uspjeli da smanje ukupne obaveze sa 7,5 miliona na 6,4 miliona KM, one su i dalje ogromne, a zanimljivo je da se najveći iznos, čak 5,9 miliona maraka, odnosi na kratkoročne obaveze.

Dugoročne obaveze iznose 550.000 KM i u potpunosti se odnose na kreditne obaveze. „Krajina“ je ove godine dobila kredit od 550.000 KM od Investiciono-razvojne banke RS, ali ni to nije pomoglo da stane na noge.

Komentar direktorice „Krajine“ Mire Teodorović danas nismo uspjeli dobiti jer, kako su nam rekli u ovom preduzeću, danas nije na poslu.

Da je stanje u ovom osiguravajućem društvu, u kojem je RS najveći pojedinačni akcionar, daleko od dobrog upozorila je i revizija u izvještaju za prošlu godinu.

Revizori su, između ostalog, naveli da je „Krajina“ lani iskazala neto gubitak od 370.237 KM, da su mu kratkoročne obaveze veće od tekuće imovine za 5,7 miliona KM, te da može biti suočena sa problemima likvidnosti, odnosno sa nemogućnošću da izmiruje kratkoročne obaveze prema dobavljačima i povjeriocima u rokovima dospijeća.

„Društvo je na kraju 2017. godine iskazalo ukupan gubitak ranijih i tekuće godine u iznosu od 4,8 miliona KM što čini 35 odsto osnovnog kapitala registrovanog u sudskom i drugim zakonskim registrima. Takođe, značajno je smanjen obim poslovne aktivnosti društva u 2017. godini u odnosu na isti period prethodne godine. Zbog svega toga je ugrožena stalnost poslovanja društva“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Revizori su tada upozorili i da “Krajini” za pokriće tehničkih rezervi nedostaje 564.622 KM ili 10,75 odsto.

„Krajina osiguranje“ se duže vrijeme suočava sa problemima u poslovanju, a potpuni sunovrat počeo je nakon što su krajem 2015. godine kroz dokapitalizaciju njegovi većinski vlasnici postali Amerikanci indijskog porijekla Naven Aggarwal i Gupta Neete.

Njih dvoje su od samog preuzimanja „Krajina osiguranja“ počinili niz nezakonitosti zbog čega su konstantno bili pod nadzorom Agencije za osiguranje RS, Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV) RS, Inspektorata RS i MUP-a, koji je podnio i izvještaje o zloupotrebi položaja i pranju novca.

Krajina je jedno vrijeme bila i pod vanrednom upravom, a nakon što je KHOV Aggarwalu i Gupti Neete zabranila pravo glasa na Skupštini akcionara, upravljanje ovim društvom preuzela je Investiciono-razvojna banka RS kao najveći pojedinačni akcionar.

(Capital)

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila