Početna Prijedorski region Akcionari prodaju “Ljubije” vratili na početak

Akcionari prodaju “Ljubije” vratili na početak

Skupština akcionara RŽR “Ljubija” stavila je van snage sve odluke koje je donijela na prethodnoj sjednici akcionara ovog preduzeća koja je održana 10. avgusta ove godine, među kojima i Odluku o povećanju osnovnog kapitala i određivanju većine akcija.

Stanko Vujković, direktor RŽR Ljubija, rekao je da se situacija sada vraća na početak.

“Ovo ne znači ništa sada. Vraćamo se na početak, to jeste na odluke koje smo imali ranije i o povećanju kapitala i o trećoj emisiji obveznica. 94 odsto od ukupnog broja akcionara podržalo je stavljanje Odluke van snage. Za ovo je trebalo dvije trećine, tako da je usvojeno većinom glasova”, kazao je Vujković.

On je podsjetio da je Vlada RS svojom odlukom zadužila IRB RS koji upravlja nadležnim fondom da preko Akcijskog fonda zakaže sjednicu UO kako bi se donijele ove odluke.

Predstavnici malih akcionara bili su suzdržani u glasanju.