U BiH je više visokoobrazovanih žena, ali ih je, u odnosu na muškarce, i dalje manje na rukovodećim i pozicijama odlučivanja, pokazuju to podaci Agencije za statistiku BiH.

U publikaciji “Žene i muškarci u BiH”, navedeno je da je u 2020. godini u BiH od 13.291 diplomiranih studenata bilo 60 odsto žena, od 3.143 magistara nauka i specijalista 64 odsto su žene, a od 153 doktora nauka 41odsto su pripadnice ljepšeg pola.

– Visokoobrazovane žene u BiH dominiraju u djelatnostima obrazovanja, zdravstva i društvenih nauka. U strukturi zaposlenih u obrazovnim ustanovama tokom 2020. godine radilo oko 99 odsto vaspitačica u predškolskim ustanovama. Međutim, idući prema višim nivoima obrazovanja spolna struktura nastavnog osoblja se mijenjala. Žene su bile zastupljenije u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok su više od polovine nastavnika i saradnika u visokoškolskim ustanovama činili muškarci – pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Od ukupnog broja zdravstvenih radnika u javnom zdravstvu u BiH gotovo tri četvrtine su bile žene. Doktorica je bilo 63 odsto u odnosu na 37 odsto doktora. U oblasti sudstva i tužilaštva, od ukupnog broja sudija i tužilaca, u 2020. godini bilo je 64 odsto sutkinja i 52 procenta tužiteljica.

– Na osnovu polne strukture upravnih odbora deset najviše rangiranih kompanija na berzi u BiH, u 2020. godini, upravljačku strukturu odabranih kompanija činilo je 17 odsto žena i 83 odsto muškaraca. Samo je jedna kompanija za predsjednicu imala ženu, dok su u ostalih devet kompanija predsjednici bili muškarci – naveli su u Agenciji za statistiku BiH.