Radetić će, uz zatvorsku kaznu, morati da plati i 2.230 KM troškova suđenja, a oštećeni, u smislu namirenja štete, upućuju se na parnični postupak

Advokat iz Prijedora Dragan Radetić osuđen je u banjalučkom Osnovnom sudu na jedinstvenu kaznu od dvije godine zatvora zbog zloupotrebe povjerenja i prevare klijenta, piše Detektor.ba.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Dalibor Kordić rekao je, čitajući presudu, da su prilikom određivanja kazne uzete u obzir olakšavajuće okolnosti, da je riječ o osobi starije životne dobi, kao i da ranije nije osuđivan, te da mu je izrečena minimalna kazna, iako je zakon odredio da se za pomenuta krivična djela mogu izreći kazne i do deset godina.

Obrazlažući presudu, sudija Kordić je kazao da je riječ o veoma složenom postupku, te da su se članovi Vijeća rukovodili činjenicom da je nestao novac koji je Radetić trebao da isplati Josipu Ćoriću, svom klijentu.

“Ćorić je u iskazu koji je dao rekao da je potpisao priznanice koje mu je Radetić davao, ali da on nikada nije dobio ostatak novca, već samo 30.000 KM”, kazao je sudija Kordić objašnjavajući da je riječ o novcu isplaćenom po osnovu eksproprijacije zemljišta od strane tadašnje Opštine Prijedor.

Naveo je da je sudski vještak utvrdio da je potpis na ugovoru o pružanju advokatskih usluga između Ćorića i Radetića falsifikovan, te da je, na osnovu tog ugovora, Radetić novac u vrijednosti 150.000 KM, odnosno 120.000 KM na osnovu glavnice i 30.000 KM na osnovu kamate, prebacio na svoj račun, a ne na račun klijenta.

“Radetić je u tom ugovoru naveo i da ako cijena kvadrata zemljišta pređe 1.000 KM, da je njegova nadoknada u vrijednosti 50 posto, što može da se vodi kao lihvarski ugovor, a morao je znati da se radi o veoma vrijednom zemljištu jer se nalazi u centru grada”, napomenuo je predsjedavajući Sudskog vijeća.

Kordić je dodao da je Ćorić za prevarno ponašanje Radetića saznao tek kada je Vrhovni sud RS-a ukinuo rješenje, te naložio Ćoriću da vrati 150.000 KM, te još 20.000 KM kamate, nakon čega je Radetić nagovorio Ćorića da prepiše imovinu na njegovu punicu Jelenu Đenadiju.

“Ćorić je rekao da je riječ o fiktivnom ugovoru prepisa kuće, a to je kasnije potvrdio i Radetić advokatici kojoj se obratio Ćorićev sin Goran nakon što Policija u Prijedoru nije reagovala po prijavi koju je porodica Ćorić podnijela protiv Radetića. U spis ovog predmeta je dostavljena i presuda Osnovnog suda u Prijedoru kojom je ugovor o prodaji kuće proglašen nezakonitim. Riječ je o kući koja je procijenjena na 285.000 KM”, kazao je Kordić.

Naveo je da je Odbrana navodila da je Radetić zastupao Josipa Ćorića u više slučajeva, te da je Radetić imao pravo da se naplati, ali da nisu dostavili kao dokaz troškovnik kojim bi se utvrdilo kolika su zaista dugovanja Ćorića bila po ovoj osnovi.

Radetić će, uz zatvorsku kaznu, morati da plati i 2.230 KM troškova suđenja, a oštećeni, u smislu namirenja štete, upućuju se na parnični postupak.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe banjalučkom Okružnom sudu.

Radetić je 2015. osuđen na dvije i po godine zatvora zbog ovog djela, u predmetu koji je protiv njega vođen u Okružnom sudu u Banjaluci. Tom presudom je na tri mjeseca zatvora osuđena Radetićeva punica Jelena Đenadija, na čije ime je optuženi prepisao Ćorićevu imovinu.

Ovu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske, koji je u odluci naveo da postupak nije trebalo voditi Republičko javno tužilaštvo, već Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, pa je predmet vraćen na novo suđenje Osnovnom sudu.