Početna Vijesti 17 miliona KM slilo se u nevidljivu reformu

17 miliona KM slilo se u nevidljivu reformu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za reformu javne uprave u BiH, od osnivanja Fonda za reformu javne uprave u BiH 2007. godine, uplaćeno je više od 32 miliona maraka, a donatori i domaće vlasti isplatili su do sada više od 17 miliona maraka u ove svrhe, potvrđeno je “Nezavisnim” u Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave, dok analitičari smatraju da reforma javne uprave u BiH i dalje nije na zavidnom nivou.

“Do kraja 2018. godine odobrena su ukupno 33 projekta za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave, od čega je 25 projekata završeno, jedan je u implementaciji, za pet projekata je poništen postupak nabavke, a za dva je u toku izmjena projektne dokumentacije”, pojasnili su u Kancelariji.

Naveli su da je do sada iz ovog fonda za reformu javne uprave isplaćeno više od polovine iznosa koji se u Fond slio svih ovih godina, odnosno preko 17 miliona maraka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Projekte koji su završeni odobravali su predstavnici svih nivoa vlasti, uz obrazloženje da će na taj način pomoći ispunjenju mjera u procesu reforme javne uprave”, pojašnjavaju u Kancelariji.

Dodali su da su brojni projekti koji su završeni doprinijeli da se provedba određenih reformskih mjera ubrza ili ispuni.

Analitičari, ipak, kažu da reforma javne uprave u BiH nije na nivou na kome treba da bude, te da na to ukazuju brojni pokazatelji.

“Samo 23 odsto građana ima povjerenje u sudove, a 22 odsto u revizorske institucije. U Instituciju ombudsmana povjerenje ima 21 odsto građana, dok samo 16 odsto njih ima povjerenje u parlamente, što je poražavajuće za demokratske principe kojima se pokušavamo voditi”, rekli su u Centrima civilnih inicijativa za “Nezavisne” te dodali da ovaj monitoring pokazuje da je povjerenje građana u javne institucije zabrinjavajuće.

Kako navode, udio administracije u BiH je daleko iznad prosjeka EU i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, pri čemu je, ističu, ovaj udio u oba entiteta, a posebno u FBiH, dramatično visok.

Kazali su da je ukoliko se osvrnemo na realizaciju Reformske agende, period 2015-2018 i obaveze u pogledu reforme primjetno da nisu postignuti zavidni rezultati.

“Reforma javne uprave jedan je od ključnih prioriteta za osiguranje fiskalne održivosti i kvalitetno pružanje usluga građanima, a reformu je potrebno sprovoditi u tijesnoj vezi s reformama u socioekonomskom sistemu i vladavini prava”, ističu u CCI-ju.

Istakli su da se od donošenja Agende procenat zaposlenih u javnoj upravi u FBiH smanjio za 2,85 odsto, a u RS za 1,03 odsto, što je, kako naglašavaju, u oba slučaja beznačajno, jer ne ukazuje na veliki uspjeh vladinih mjera poput moratorijuma na nova zapošljavanja u državnoj službi.

“Svaki četvrti zaposleni i dalje radi u javnoj upravi/javnim uslugama, odnosno direktno ili indirektno je budžetski potrošač”, navode u CCI-ju.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS, kazao je da nema realnih efekata kada je reforma javne uprave u pitanju, s obzirom na uloženi novac putem Fonda za reformu javne uprave.

“Ono što je takođe bitno je da su prema Dejtonskom mirovnom okvirnom sporazumu definisana četiri upravna nivoa vlasti i da Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH ne može da provodi strategiju reforme javne uprave u BiH, već može da izradi strategiju i okvir na osnovu kojih će FBiH, RS i Brčko distrikt provoditi svoju reformu jer strategiju mora usvojiti zakonodavni organ, a ne da je donosi neko novoformirano tijelo”, istakao je Marić.

Dodao je da je neprihvatljiva tolika svota uloženog novca s obzirom na to da, kako kaže, nema nikakvih realnih efekata i pokazatelja šta je urađeno.

(Avaz)

ASHA prodaja vozila